Learning Spaces

Logo Predicaat FLS
Predicaat FLS

Jaarlijks stelt de stuurgroep FLS vast welke onderwijsruimten het predicaat ‘Future Learning Space’ krijgen. Ruimtes met dit predicaat zullen gebruikt worden om het doorontwikkelen, evalueren, ondersteunen en bekend maken van dit project te faciliteren. Voorwaarde om dit predicaat te krijgen is dat de onderwijsruimte toegankelijk is voor de gehele universiteit. Inmiddels is er ook een beeldmerk voor dit predicaat ontwikkeld, hiernaast afgebeeld.

Het predicaat is toegekend aan de volgende ruimtes:

Meer informatie over deze verschillende ruimtes, en hun aangeraden gebruik, is te vinden op de respectievelijke webpagina's.