Learning Spaces

Logo Predicaat FLS
Beeldmerk FLS

Het project Future Learning Spaces heeft ruimtes nodig voor het ontwikkelen van innovatieve manieren van onderwijs, het bekend maken van het project, evalueren van technieken die werken en technieken afserveren die onvoldoende impact hebben op het onderwijs. De ruimtes die wij hiervoor gebruiken hebben allen een ander doel, implementatie en nut.

Ze hebben wel met elkaar gemeen dat het unieke ruimtes zijn binnen de Universiteit Utrecht, innovatie mogelijk maken en toegankelijk zijn voor de gehele universiteit. Onze Future Learning Spaces zijn te herkennen aan de stickers met het beeldmerk wat hierboven wordt afgebeeld, en worden hieronder nog verder toegelicht.


De ruimtes