Learning Spaces

Jaarlijks stelt de stuurgroep FLS vast welke onderwijsruimten het predicaat ‘Future Learning Space’ krijgen. Voorwaarde om dit predicaat te krijgen is dat de onderwijsruimte toegankelijk is voor de gehele universiteit.

Voor het academisch jaar 2021-2022 is het predicaat toegekend aan de volgende ruimtes:

Op deze onderwijsruimten zal het project zich richten ten aanzien van doorontwikkeling, evaluatie, ondersteuning en bekendmaking.