Evaluatieplan

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van het evaluatieplan vormde de vraag: ‘Hoe kan evaluatie helpen bij het nemen van beslissingen door de verschillende betrokkenen zoals docenten, studenten en ook indirecte gebruikers?’.  Hiervoor moeten evaluaties worden beoordeeld op hun bruikbaarheid en feitelijk gebruik door betrokkenen. Daarom werden betrokkenen ook gevraagd actief bij te dragen aan het evaluatieplan; alleen met input vanuit alle groepen betrokkenen kunnen deze ook daadwerkelijk betrokken blijven. 

Evaluatieplan

Uitgangspunt van het evaluatieplan blijft steeds de praktische vraag: ‘Hoe kan evaluatie helpen bij het nemen van beslissingen door de verschillende betrokkenen?’. Evaluatie is daarmee niet alleen een retrospectieve methode om na te gaan hoe het project verlopen is en of de doelen bereikt zijn, maar een geïntegreerd onderdeel van het ontwikkelproces van dit project. In de onderstaande evaluatiematrix is een overzicht gemaakt van de betrokkenen, de vragen die betrokkenen beantwoord willen hebben, de instrumenten om de antwoorden te krijgen en een voorstel voor hoe de bevindingen aan de betrokkenen te communiceren. 

Uiteindelijk hebben we 7 vragen geformuleerd die van belang zijn voor de verschillende betrokkenen: 

  1. Welke typen Future Learning Spaces zijn er bij de UU en voor welke soorten onderwijs worden deze gebruikt? (beschrijvend) 
  2. Wie maken gebruik van de Future Learning Spaces? (beschrijvend) 
  3. Hoe ervaren studenten en docenten de verschillende typen Future Learning Spaces? In vergelijking met traditionele onderwijsruimtes? (beschrijvend) 
  4. Wat zijn de behoeften van studenten en docenten met betrekking tot de fysieke leeromgeving? (beschrijvend) 
  5. Hoe dragen de verschillende typen Future Learning Spaces bij aan de verwezenlijking van de Utrechtse onderwijsvisie? (verklarend) 
  6. Hoe kan de UU studenten en docenten het best faciliteren in het gebruik van Future Learning Spaces? (ontwerpend) 
  7. Wat zijn de kosten van Future Learning Spaces en hoe verhouden zich die tot traditionele onderwijsruimtes? (beschrijvend)