Organisatie

De fysieke leeromgeving kent vele facetten en veel verschillende disciplines moeten samenwerken om van de fysieke leeromgeving een succes te maken. Daarom is ervoor gekozen om in het project collega’s te betrekken uit veel verschillende afdelingen. Onder penvoerderschap van het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it werken in het project Future Learning Spaces diverse directies samen: directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek, Vastgoed & Campus, Facilitair Service Centrum en Information and Technology Services.