Outdoor Learning Space

Buitenactiviteit Campusplein University College

Vanuit docenten en studenten kwam de vraag naar voren om leeromgevingen in het groen vorm te geven. Future Learning Spaces pakte dit verzoek op en organiseerde een workshop over (onderwijs)activiteiten in de buitenlucht. Docenten, studenten en medewerkers namen hier enthousiast deel aan.

Tijdens het brainstormen formuleerden de deelnemers zoveel mogelijk redenen voor onderwijs buiten. Vervolgens clusterden de deelnemers deze redenen in de onderstaande thema’s:

 • Goed voor gezondheid, zowel fysiek als mentaal
 • Stimuleert creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Integratie van onderwijs in omgeving
 • Stimuleert conversatie
 • Meer ruimte voor bepaalde werkvormen  
 • Ontspannend
 • Geen hiërarchie tussen docent en studenten, informele sfeer  
 • Gedwongen analoge werkvormen te gebruiken
 • Inclusief  
 • Voorkomt tekort aan onderwijsruimtes

Bij het verder verkennen van de thema’s, met een zoektocht in de literatuur, zijn er verschillende factoren gevonden die aantonen dat Outdoor Learning Spaces een positief effect hebben op welzijn en academische prestaties. Dit is verder uitgewerkt tot concrete ideeën.

Lees de verdiepende informatie hier

Beoogd Resultaat

Op basis van de literatuur willen we een concept opzetten met meerdere losse elementen die samen een route vormen. Uitgangspunten hierbij zijn dat deze elementen uitnodigen tot actieve (leer)activiteiten, toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden door zowel studenten, docenten als medewerkers. De faciliteiten lenen zich zowel voor formeel als informeel onderwijs. Tegelijkertijd nodigen de elementen ook een algemeen publiek uit tot gebruik en interactie.

Waar staat het project nu? 

We hebben samenwerking gezocht met de Botanische Tuinen (lees daar hier meer over), en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Outdoor Learning Space samen verder te ontwikkelen. Plan is om ideeën verder uit te werken, samen met docenten, studenten en de Botanische Tuinen.