Virtual Classroom

Virtual Classroom Fridolin van der Lecq

CONCEPT  

De Virtual classroom is ontworpen om studenten en docenten op afstand een onderwijservaring te geven die vergelijkbaar is met onderwijs in een fysieke leeromgeving. In een Virtual classroom geeft een docent onderwijs aan studenten op afstand. In een specifiek ingerichte ruimte staat de docent voor zes grote schermen waarop, per scherm, zes online deelnemers zichtbaar zijn. Op twee andere schermen kunnen bijvoorbeeld presentaties, interactietools of vragen van studenten getoond worden. Voordelen van de Virtual Classroom, boven bijvoorbeeld een webinar, zijn dat de docent op de grote schermen goed oogcontact kan maken met álle deelnemers en dat meer interactie mogelijk is tussen docent en studenten en de studenten onderling.

Doordat ieder scherm een eigen camera heeft, ontstaat meer het gevoel bij de online deelnemers dat zij persoonlijk kunnen interacteren met de docent. Ook bij de docent voelt het lesgeven in een Virtual Classroom meer natuurlijk dan het lesgeven van achter een laptop in een online vergaderomgeving, door bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid die de opstelling biedt en de mogelijkheid studenten direct aan te spreken.

HOE WORDT DE RUIMTE GEBRUIKT?

Vanwege het innovatieve karakter van dit concept zijn er nog maar enkele studies afgerond over bijvoorbeeld de effecten op de leerresultaten van studenten. Wel kan gezegd worden dat het belangrijk is dat de docent eerder dan in een reguliere collegezaal interventies pleegt in de vorm van een quiz of poll om de betrokkenheid van de online studenten tijdens het college te bevorderen. Het virtual classroom-systeem is zo ingericht dat het presenteren van een dergelijke quiz eenvoudig in te voegen is in de les.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar: Ruppertgebouw, ruimte 1.39
Geschikt voor: interactief onderwijs op afstand.

  • Omdat de virtual classroom een experimentele onderwijsruimte is, zal evaluatie over het gebruik van de ruimte onderdeel zijn van het proces. Je ontvangt daarvoor aansluitend op jouw onderwijsmoment een vragenformulier.
  • Wil je gebruik maken van de virtual classroom in je onderwijs of heb je vragen? 
    Neem dan contact op door een mail te sturen aan teachingsupport@uu.nl.

De virtual classroom is tot stand gekomen in samenwerking met Barco.