Virtual Classroom

De leerruimte die het gat tussen digitaal- en fysiek onderwijs overbrugt

Video impressie

In deze video krijg je een algemene indruk van de Virtual Classroom.

In een Virtual classroom geeft een docent onderwijs aan studenten op afstand. De Virtual classroom is ontworpen om studenten en docenten op afstand een onderwijservaring te geven die vergelijkbaar is met onderwijs in een fysieke leeromgeving. In een specifiek ingerichte ruimte staat de docent voor acht grote schermen waarop, per scherm, zes online deelnemers zichtbaar zijn. Op twee andere schermen kunnen bijvoorbeeld presentaties, interactietools of vragen van studenten getoond worden. Voordelen van de Virtual Classroom, boven bijvoorbeeld een webinar, zijn dat de docent op de grote schermen goed oogcontact kan maken met álle deelnemers en dat meer interactie mogelijk is tussen docent en studenten en de studenten onderling.

Het lesgeven in een Virtual Classroom voelt meer natuurlijk dan het lesgeven van achter een laptop in een online vergaderomgeving, door de bewegingsvrijheid die de opstelling biedt en de mogelijkheid studenten direct aan te spreken.

Hoe wordt de ruimte gebruikt?

Vanwege het innovatieve karakter van dit concept zijn er nog maar enkele studies afgerond over bijvoorbeeld de effecten op de leerresultaten van studenten. Wel kan gezegd worden dat het belangrijk is dat de docent eerder dan in een reguliere collegezaal interventies pleegt in de vorm van een quiz of poll om de betrokkenheid van de online studenten tijdens het college te bevorderen. Het virtual classroom-systeem is zo ingericht dat het presenteren van een dergelijke quiz eenvoudig in te voegen is in de les.

Praktische informatie

Op de volgende locatie is een Virtual Classroom ingericht:

  • Ruppertgebouw, ruimte 1.39

Reserveren:

Voor het herhalend reserveren van een Future Learning Space, neem contact op met je facultaire roosteraar. Een introductiegesprek maakt deel uit van het roosterproces. Let op! Deadlines voor het boeken van een FLS voor regulier onderwijs worden gecommuniceerd via intranet. 

Voor het incidenteel reserveren van een Future Learning Space buiten het reguliere onderwijs kun je de self-service module TE Reserve gebruiken.  

Heb je vragen of wil je een rondleiding? Stuur een email aan fls@uu.nl

Geschikt voor: interactief leren.

De virtual classroom is tot stand gekomen in samenwerking met Barco.