Onderzoek

Future Learning Spaces (FLS) is een complex project met een grote diversiteit aan betrokkenen. Vanuit de pijler ‘experimenteren en leren’ vindt onderzoek plaats om systematisch kennis te verzamelen over de verschillende ruimtes. Hiervoor is een evaluatieplan ontwikkeld dat we via deze weg graag delen met geïnteresseerden.  Daarnaast wordt er ook kennis ontwikkeld op specifieke deelgebieden. Kijk voor informatie en uitkomsten onder ‘kennisontwikkeling’.