Kennisontwikkeling

Bij Future Learning Spaces werken we continu aan kennisontwikkeling. Door bijvoorbeeld literatuuronderzoek, evaluatiestudies, observaties en uitwisselingen verzamelen we informatie voor het (verder) ontwikkelen van leeromgevingen.

Hieronder delen we de resultaten van verschillende onderzoeken: