FAIR onderzoek IT

Het is onze ambitie om de beste kwaliteit Research IT te leveren die voldoet aan de FAIR-principes, ter ondersteuning van alle onderzoekers aan de Universiteit Utrecht.

Wetenschappelijke onderzoekers worden in hun werk geconfronteerd met nieuwe en complexe uitdagingen. Om onderzoekers te helpen met deze uitdagingen biedt de Universiteit Utrecht de beste kwaliteit FAIR Research IT. Dit doen we zowel met bestaande als nog te ontwikkelen tools, diensten en infrastructuur. We richten ons op structurele en grootschalige oplossingen, met de nadruk op herhaalbaarheid, zodat eerder bedachte of ontwikkelde oplossingen en kennis gemakkelijk hergebruikt kunnen worden door anderen. De nieuwe tools, diensten of infrastructuur moeten voldoen aan de FAIR-principes (Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (interoperabel), Reusable (herbruikbaar)).

Het FAIR Research IT programma zal in nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht, IT Services, Student & Academic Affairs Office en de faculteiten bijdragen aan een duurzame afstemming op internationale, nationale of regionale veranderingen in de FAIR Research IT Infrastructure context.

Binnen de samenwerking zal het programma de overdracht van operationeel haalbare deliverables mogelijk maken en uiteindelijk activiteiten van het programma overdragen aan de bestaande organisatie.

Samen bouwstenen leggen

IT-waarde voor onderzoek kan voortvloeien uit bouwstenen die afkomstig zijn uit elk ideevormingsproces dat beschikbaar is binnen faculteiten, ondersteunende afdelingen, consortiumpartners, gemeenschappen, levenscyclusbeheer, formele jaarplanning of een specifiek onderzoeksproject. THet doel is om een doorlopende onderzoeks-IT-cyclus te creëren van ideevorming, ontwikkeling, implementatie en onderhoud. Deze cyclus moet passen binnen de inrichting van de organisatie van de Universiteit Utrecht en ondersteunt de verdere ontwikkeling van een Digital Competences Centre.

Voorbeelden van wat we bijdragen aan onderzoeksondersteuning zijn projectkostenberekening, IT-roadmapping voor onderzoek, ontwikkeling van IT-infrastructuur voor onderzoek via onderzoeksdatarepositories, zoekomgevingen, computerplatforms, High Performance Computing (HPC), elektronische labnotitieboeken, systemen voor het beheer van laboratoriuminformatie en specifieke tooling.

Oproep voor het FAIR IT Innovatiefonds voor onderzoek

In 2022 heeft de Universiteit Utrecht het FAIR Research IT-programma in het leven geroepen. Het programma maakt het mogelijk om voor een periode van vier jaar extra te investeren in IT voor onderzoekers. Om onderzoeksteams te ondersteunen met een subsidie opende het FAIR Research IT Innovatiefonds op 15 november 2022 haar eerste oproep. Elk jaar kunnen onderzoekers en onderzoeksondersteuners een voorstel indienen via dit innovatiefonds.

Meer informatie

Vind hier meer informatie over open science of bezoek de Research Data Management Support website (Engels) voor informatie over ondersteuning, advies en hulp bij databeheer, data-analyse, onderzoekssoftware en code. Op de website van het FAIR Research IT Programme vind je meer (achtergrond)informatie over de ambitie van het programma, het programmavoorstel en meer.

Contact

Voor algemene vragen over het programma kun je een e-mail sturen naar: FAIRResearchIT@uu.nl