IT Community

Als professionele gemeenschap moeten we een balans vinden tussen constante zekerheid en flexibele innovatie.

Het is ons doel om een professionele IT-community te creëren die studenten, medewerkers en onderwijs- en onderzoekspersoneel in staat stelt om optimaal te presteren. We streven ernaar een open organisatie te zijn die profiteert van alle expertise die in haar gemeenschap aanwezig is.

Omdat een derde van de IT-experts van de Universiteit Utrecht "in het veld" werkt bij afzonderlijke faculteiten, afdelingen en andere domeinen, is regelmatige interactie en nauwe samenwerking van groot belang. Dit zorgt ervoor dat we onze klantgerichte aanpak voortdurend kunnen versterken en professioneel onderhoud en innovatie kunnen garanderen.

Als professionele community moeten we een evenwicht vinden tussen constante zekerheid en flexibele innovatie. Samen met lokale IT-medewerkers speelt de centrale ITS-organisatie in op de IT-behoeften binnen de afzonderlijke faculteiten, maar we introduceren ook proactief nieuwe applicaties en tools.

Interactie tussen centrale en lokale IT-medewerkers wordt actief gestimuleerd. Elke maand houden we bijvoorbeeld informele bijeenkomsten voor alle IT-leden, waarbij presentaties over lopende projecten ervoor zorgen dat iedereen goed op de hoogte blijft van de grote verscheidenheid aan IT-activiteiten die binnen de gehele universiteit plaatsvinden.

IT van de Universiteit Utrecht maakt ook deel uit van een grotere IT-gemeenschap. We werken nauw samen met het SURF collectief (een IT-gerelateerde coöperatieve organisatie) en zijn lid van de Utrechtse IT Circle. Binnen deze groepen wisselen we onze ervaringen uit met allerlei IT-tooling en -diensten. De IT Circle biedt onze IT-specialisten ook de mogelijkheid om collega's van andere instellingen te bezoeken en 'best practices' te vinden.

Onze organisatie moet flexibel zijn en snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen volgen. Door kennis en best practices te delen met onze interne en externe netwerken kunnen zowel onze eigen als andere IT-gemeenschappen - en de Universiteit Utrecht als geheel - hiervan profiteren.

Wil je deel uitmaken van onze IT-community? Bekijk onze vacatures.