Informatiebeveiliging

We geven informatie over online privacy, veilige wachtwoorden en hoe je gegevens en documenten veilig bewaart.

Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het veilig houden van de gegevens van de Universiteit Utrecht. We implementeren en onderhouden zowel reactieve als proactieve maatregelen om potentiële zwakheden en inbreuken in onze systemen effectief aan te pakken.

Alle gebruikers moeten een 'acceptable use policy' met regels en richtlijnen accepteren voordat ze gebruik mogen maken van de IT-services van de UU. Dit beleid zorgt ervoor dat alle netwerkgebruikers zich ervan bewust zijn dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarnaast weten gebuikers hierdoor welke risico's er zijn in de huidige, sterk gedigitaliseerde wereld.

Ook bevorderen we actief het beveiligingsbewustzijn onder alle gebruikers en proceseigenaren binnen de universiteit. We geven informatie over online privacy, veilige wachtwoorden en het veilig bewaren van gegevens en documenten. We maken ook gebruik van tooling en third-party audits om onze systemen en websites actief te scannen en te controleren op mogelijke zwakke plekken.

Wanneer er een inbreuk is in ons netwerk - of een vermoeden daarvan - zijn er verschillende tactieken om een snelle en effectieve reactie te garanderen. Incidenten worden opgevolgd door een Computer Emergency Response Team (CERT-UU), dat bestaat uit een brede selectie experts vanuit de hele universiteit.

Vermoed je een inbreuk op (persoonlijke) gegevens?

Neem zo snel mogelijk contact op met de CERT-UU:

  • Mail: cert@uu.nl 
  • Telefoon: +31 (30) 253 5959 (alleen in noodgevallen)

Neem voor vragen over het informatiebeveiligingsbeleid van de universiteit contact op met de Chief Information Security Officer: ciso@uu.nl.