Bestuur, beleid en richtlijnen

Het is onze missie om voorop te lopen in IT-ontwikkelingen en om IT van hoog niveau te leveren voor onze studenten, medewerkers en bezoekers.

In een IT-omgeving met tientallen projecten die voortdurend in ontwikkeling zijn en tienduizenden gebruikers die voortdurend toegang moeten hebben tot betrouwbare netwerken, is het essentieel om duidelijke richtlijnen te hebben.

In addition to the Utrecht University’s Code of Conduct, we have a separate set of IT policies and guidelines that apply to all university IT users:

Naast de Code of Conduct van de Universiteit Utrecht hebben we een aparte set IT-beleidsregels en -richtlijnen die van toepassing zijn op alle IT-gebruikers van de universiteit:

Een integraal onderdeel van onze bestuursstructuur is de Enterprise Architecture Board, die zich richt op het stroomlijnen van de complexe verbindingen tussen onze systemen. Dit helpt ervoor te zorgen dat applicaties snel verbinding kunnen maken en kunnen samenwerken met andere applicaties, wat de flexibiliteit en diversiteit van onze systemen vergroot.

Binnen de organisatiestructuur van de universiteit zijn er verschillende organen die betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen op het gebied van IT. Een van de drie leden van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht is de aangewezen IT-portefeuillehouder. Dit bestuurslid overlegt regelmatig met de IT-Directeur.

De CIO is eindverantwoordelijk voor het IT-beleid en het goed functioneren van IT binnen de universiteit. Het senior management van de verschillende faculteiten en afdelingen informeert en overlegt regelmatig met zowel de CIO als het College van Bestuur. Het gebruik en de strategische implementatie van IT wordt gemonitord in regelmatige managementvergaderingen. Naast deze vergaderingen bespreekt de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht jaarlijks het IT-beleid.

Onze ambities voor de toekomst worden gepresenteerd in het IT domeinplan. Het vat onze missie samen om voorop te lopen in IT-ontwikkelingen en IT van hoog niveau te leveren voor onze studenten, medewerkers en bezoekers, evenals onze toewijding om samen te werken met de IT-gemeenschap om proactief nieuwe tools te ontwikkelen om van de universiteit een nog aantrekkelijkere werkomgeving te maken. Dit plan is terug te vinden op de intranetpagina van ITS (alleen medewerkers).