Missie en stragie

Onze missie

We zetten ons in om studenten, medewerkers en onderwijs- en onderzoekspersoneel een professionele IT-gemeenschap te bieden die hen in staat stelt om optimaal te presteren. We streven naar innovatie en zoeken proactief naar voortdurende samenwerking met onze partners in de voorhoede van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de Universiteit Utrecht.

Om dit te bereiken, richten we ons op:

  • klantgericht zijn;
  • een harmonische combinatie van bestuur en innovatie;
  • betrouwbaar zijn en IT van hoge kwaliteit garanderen;
  • universitaire gegevens beveiligen.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden van de universiteit (ambitie, inspiratie, betrokkenheid en onafhankelijkheid) hechten we als IT-gemeenschap veel waarde aan openheid, expertise, samenwerking en een lerende organisatie.

Profiel

Als IT-community is het ons doel om niet alleen "back-office" ondersteuning te bieden, maar om binnen de Universiteit Utrecht voorop te lopen in het faciliteren van excellent onderwijs en innovatief onderzoek. Dit doen we door direct samen te werken met medewerkers, studenten en onderwijs- en onderzoeksmedewerkers over wat zij willen en nodig hebben aan moderne IT-technologie. Door deze technologie voor hen toegankelijk te maken - en door de primaire processen en het beheer uitstekend te ondersteunen - willen we ervoor zorgen dat de werk- en leeromgeving van de Universiteit Utrecht effectief en aantrekkelijk is.

Strategie

Onze toekomstige ambities worden gepresenteerd in een tweejaarlijks Domeinplan IT. Het vat onze missie samen om voorop te lopen in IT-ontwikkelingen en IT van hoog niveau te leveren voor onze studenten, medewerkers en bezoekers, evenals onze toewijding om samen te werken met de IT-gemeenschap om proactief nieuwe tools te ontwikkelen om van de universiteit een nog aantrekkelijkere werkomgeving te maken.