Zelfgemaakt onderwijsmateriaal delen buiten de UU

Wanneer je zelfgemaakt onderwijsmateriaal wilt delen buiten de Universiteit Utrecht, dan moet je weten hoe je dit kunt doen zonder inbreuk te maken op andermans auteursrecht. Bovendien moet je keuzes maken ten aanzien van jouw eigen auteursrecht.

Als je zelfgemaakt onderwijsmateriaal wilt delen buiten de Universiteit Utrecht dan raden wij je het volgende aan:

  • In de praktijk kunnen UU-docenten voor hun eigen onderwijsmateriaal keuzes maken als waren zij de rechthebbende, bijvoorbeeld om te bepalen of en onder welke voorwaarden hun onderwijsmateriaal wordt gedeeld. De UU geeft daarbij het advies om onderwijs materialen te delen onder de Creative Commons licenties CC-BY of CC-BY-SA.
  • Indien jouw materiaal ook werk van anderen bevat, kijk dan naar eventuele rechten op door jou hergebruikt werk. Heeft dit een van de Creative Commons-licenties dan kun je het opnemen als je je houdt aan de voorwaarden van de licentie. Heeft dit geen CC-licentie, dan moet je ofwel toestemming vragen bij de rechthebbende, ofwel besluiten het werk niet in jouw materiaal op te nemen.

Onderwijsmateriaal opslaan en delen

Het opslaan en delen van onderwijsmateriaal kan in de onderwijsrepository.

Vragen

Heb je specifieke vragen over het delen van onderwijsmateriaal? Neem contact met ons op.