Easy Accessregeling

In de Easy Accessregeling zijn afspraken vastgelegd tussen de Universiteiten van Nederland (UNL) en uitgevers, vertegenwoordigd door Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties) over het opnemen van bepaalde soorten bronnen in onderwijsmateriaal dat binnen de universiteit wordt gebruikt.

De overeenkomst, ook wel ‘readerregeling’ genoemd, houdt in dat universiteiten korte en middellange overnames niet meer afzonderlijk hoeven te melden of af te rekenen voor publicatie. De universiteiten betalen hiervoor een vast bedrag aan Stichting UvO.

Om deze regeling te kunnen evalueren is afgesproken dat Stichting UvO steekproeven kan doen naar het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal. Als een controle wordt gedaan worden er van tevoren afspraken gemaakt over welke onderwijsblokken en welke vakken worden gecontroleerd.

De Universiteit Utrecht moet het aantal overnames verminderen. Gebruik daarom bij voorkeur een hyperlink naar de publicatie. 

Om het voor docenten gemakkelijker te maken om te bepalen hoe ze het beste naar bronnen kunnen verwijzen heeft het Auteursrechten Informatiepunt een stroomschema gemaakt. 

Stroomschema overnames in onderwijsmateriaal

Wat zijn korte en middellange overnames?

Korte overname:

overname op papier of in digitale vorm uit auteursrechtelijk beschermde werken ter toelichting van het onderwijs van

 • uit een boek:
  maximaal 10.000 woorden èn niet meer dan een derde van het oorspronkelijke werk (gebaseerd op aantal pagina’s)
 • uit een tijdschrift:
  maximaal 8.000 woorden
 • uit literaire geschriften:
  maximaal 100 regels poëzie of 2500 woorden proza, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk
 • bladmuziek:
  een liedtekst: maximaal één couplet en één refrein
  notenschrift: maximaal vijf notenbalken
 • afbeeldingen, grafieken, tabellen, schema's en soortgelijke werken:
  ten hoogste 25 uit dezelfde oorspronkelijke uitgave, en enkele werken van dezelfde maker.

Middellange overname:

overname op papier of in digitale vorm uit auteursrechtelijk beschermde werken ter toelichting van het onderwijs die geen korte overname is, van maximaal 50 pagina’s en ten hoogste 25% van de inhoud van het boek of tijdschrift.

Toelichting bij de voorwaarden

Als je een kopie uit een tijdschrift of boek op Blackboard wil plaatsen als pdf, dan ben je gehouden aan de regels van de Easy Accessregeling. Het maakt niet uit of de universiteitsbibliotheek het tijdschrift in de collectie heeft of niet. Als het gaat om een digitaal tijdschrift waar de universiteitsbibliotheek een abonnement op heeft of een e-book dan kan je hier naar linken. Zorg ervoor dat je hierbij gebruikmaakt van een proxylink.

Vragen

Heb je vragen over de Easy Accessregeling? Neem dan contact met ons op.