Studenten en auteursrecht

Als student krijg je regelmatig te maken met auteursrecht. Je kan bijvoorbeeld gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermd werk in een onderzoek. Maar je bent ook zelf auteur wanneer je bijvoorbeeld jouw scriptie publiceert.

Het belangrijkste dat je moet weten over auteursrecht

Lees onder andere meer over wat auteursrecht inhoudt, bronvermelding en vrij over te nemen bronnen. 

Het belangrijkste dat je moet weten over auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken

Verzamelen en verwerken van literatuur is een dagelijkse bezigheid tijdens je studie. Het materiaal van anderen is in de meeste gevallen auteursrechtelijk beschermd. Zorg ervoor dat je weet wat je wel en niet mag doen met bronnen die door anderen zijn gemaakt.

Wanneer je een scriptie uploadt in het Scriptiearchief van de Universiteit Utrecht sta je ervoor in dat er in jouw scriptie geen auteursrechten zijn geschonden. Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele inbreuk op het auteursrecht. 

De student als auteur

Als je een scriptie schrijft, ben je de auteur en heb je automatisch auteursrecht. Je mag dus zelf bepalen of en hoe jouw materiaal verspreid en/of gecommercialiseerd wordt. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit.

Vragen

Heb je een specifieke vraag? Stel deze via bibliotheek.auteursrecht@uu.nl.