Studenten en auteursrecht

Als student krijgt u regelmatig te maken met auteursrecht. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermd werk in een onderzoek. Maar u bent ook zelf auteur wanneer u uw scriptie publiceert.

Het belangrijkste dat u moet weten over auteursrecht

Lees onder andere meer over wat auteursrecht inhoudt, bronvermelding en vrij over te nemen bronnen. 

Het belangrijkste dat u moet weten over auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken

Verzamelen en verwerken van literatuur is een dagelijkse bezigheid tijdens uw studie. Het materiaal van anderen is in de meeste gevallen auteursrechtelijk beschermd. Zorg ervoor dat u weet wat u wel en niet mag doen met bronnen die door anderen zijn gemaakt.

Wanneer u een scriptie uploadt in het Scriptiearchief van de Universiteit Utrecht staat u ervoor in dat er in uw scriptie geen auteursrechten zijn geschonden. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele inbreuk op het auteursrecht

De student als auteur

Als u een scriptie schrijft, bent u de auteur en hebt u automatisch auteursrecht. U mag dus zelf bepalen of en hoe uw materiaal verspreid en/of gecommercialiseerd wordt. U hebt een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Als u in uw onderzoek te maken hebt met persoonsgegevens, bijvoorbeeld van geïnterviewden, dan behoort u hier zorgvuldig mee om te gaan. Soms kan het beter zijn deze (gedeelteliljk) weg te laten wanneer u uw scriptie openbaar wilt maken.

Lees hier meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vragen

Hebt u een specifieke vraag? Stel deze via bibliotheek@uu.nl.