Beeldmateriaal gebruiken

Lees hier wat je moet weten over hergebruik van beeldmateriaal en/of zoeken in open beeldcollecties. 

Beeldmateriaal hergebruiken

Je mag beeldmateriaal hergebruiken als een van deze voorwaarden geldt:

 • Er rust geen auteursrecht (meer) op. Dit is materiaal in het zogenaamde publieke domein; doorgaans heel oud materiaal (vuistregel: ouder dan 150 jaar), materiaal gepubliceerd door overheden of materiaal met een zogenaamde CC-0 waiver.
 • Er is een open (Creative Commons-) licentie waarmee de rechthebbende toestemming verleent voor hergebruik, herkenbaar aan afkortingen als CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC of CC-BY-ND.
 • Je hebt aan de rechthebbende toestemming gevraagd en gekregen.
 • Je maakt gebruik van het citaatrecht. Zelfs beeldmateriaal waar auteursrecht op rust en waar geen expliciete toestemming voor hergebruik is mag je opnemen in je werk, bijvoorbeeld bij inhoudelijke bespreking van een beeld, maar niet louter als illustratie. Het overgenomen materiaal moet relevant zijn voor het werk dat je creĆ«ert.

Vermeld ook bij het opnemen van beeldmateriaal altijd de bron.

Gebruik van beeldmateriaal met CC-licentie

Houd je aan de voorwaarden van de Creative Commons-licenties als je materiaal met zo'n licentie gebruikt. De afkortingen in de Creative Commons-licenties betekenen kortweg:

 • BY (attribution):
  je moet de naam van de maker vermelden, linken naar het origineel en linken naar de licentie (dus naar een van de zes uit het overzicht van licenties).
 • SA (share alike):
  je moet het overgenomen en eventueel aangepaste werk met dezelfde licentie delen.
 • NC (non-commercial):
  jouw werk mag geen commericeel doel hebben.
 • ND (no derivatives):
  je mag het overgenomen werk niet wijzigen, anders dan de omvang of het technische format aanpassen.

Beeldcollecties met open gelicentieerd materiaal

Zoek je beeldmateriaal met licenties die hergebruik toestaan of beeldmateriaal in het publieke domein? Kijk dan eens naar onderstaande beeldcollecties van grotendeels open gelicentieerd materiaal. Check wel altijd de licentie van het individuele werk.