Voor onderzoekers

Als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht krijg je te maken met auteursrecht, bijvoorbeeld wanneer je gaat publiceren of onderzoeksdata van een ander wilt gebruiken.

Het belangrijkste dat je moet weten over auteursrecht

Lees onder andere meer over wat auteursrecht inhoudt, bronvermelding en vrij over te nemen bronnen. 

Het belangrijkste dat je moet weten over auteursrecht

Wie heeft het auteursrecht op een wetenschappelijke publicatie?

Artikel 7 van de Auteurswet, waarin het werkgeversauteursrecht is vastgelegd, is ook van toepassing op wetenschappelijk personeel. Dat betekent dat de Universiteit Utrecht doorgaans als auteursrechthebbende wordt aangemerkt.

In de praktijk kunnen UU-auteurs voor hun eigen publicaties keuzes maken als waren zij de rechthebbende, bijvoorbeeld in contracten met uitgevers of bij keuzes voor het delen van de publicatie onder een bepaalde licentie, zoals bijvoorbeeld een Creative Commons-licentie.

Gezamenlijk auteursrecht 

Wanneer je een wetenschappelijke publicatie schrijft met meerdere auteurs dan kan er sprake zijn van gezamenlijk auteursrecht. Beslissingen over wat er met het artikel mag worden gedaan, moeten worden genomen met instemming van alle co-auteurs.

Publiceren eigen werk

Wil je eigen werk publiceren? Dan heb je drie opties:

 • Publiceren met volledig behoud van auteursrecht
  Dit kan in eigen beheer, in open access en met een Creative Commons-licentie.
 • Publiceren met gedeeltelijk behoud van auteursrecht
  Je kunt de uitgever een exclusieve of niet-exclusieve licentie verstrekken. Op deze manier draag je jouw auteursrecht niet over, maar maak je afspraken over wat de uitgever met jouw publicatie mag doen.
 • Publiceren met volledige overdracht van auteursrecht
  De uitgever bepaalt dan wat jij met jouw publicatie mag doen.

Welke van de drie opties je ook kiest, enkele van de belangrijkste rechten die je zou moeten behouden zijn de volgende:

 • Het recht om een artikel te hergebruiken in het onderwijs en onderzoek binnen de Universiteit Utrecht
 • Het recht om het artikel te herschrijven en aan te passen
 • Het recht om het artikel te verspreiden onder jouw vakgenoten
 • Het recht om het artikel te laten opnemen in de UU Repository

Voordat je een overeenkomst sluit met een uitgever kun je je laten adviseren door de universiteitsbibliotheek.

Meer lezen over publiceren eigen werk

Proefschriften

Proefschriften moeten na de promotie in de UU Repository worden geplaatst. Hierbij moet je opletten in het geval dat delen van het proefschrift als artikel zijn of worden gepubliceerd. In beide gevallen kan het nodig zijn om een embargo in te stellen, afhankelijk van de afspraken die met de uitgever van het artikel zijn gemaakt.

Meer informatie over auteursrecht en proefschriften