Auteursrechtinformatiepunt (AIP)

Als student, onderzoeker of docent heeft u te maken met het auteursrecht. Want het werk van anderen mag u niet zomaar gebruiken. Hiervoor is altijd vooraf toestemming nodig van de maker van het werk. Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. 

Wegwijzer in auteursrecht

Het terrein van auteursrechten is vaak complex en moeilijk te overzien. De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk u zo goed mogelijk te ondersteunen bij vragen en advies over auteursrecht. Daarom geeft de Universiteitsbibliotheek algemeen advies op het Auteursrechtinformatiepunt (AIP), beantwoordt specifieke vragen en wijst waar nodig de weg naar gespecialiseerde deskundigen.​