Algemene informatie over auteursrecht

Het auteursrecht is vastgelegd in de Auteurswet en er zijn een aantal dingen die je moet weten.

Auteursrecht

Voor docenten

Maak je in jouw onderwijs gebruik van materiaal van anderen? Dan heb je te maken met auteursrecht.

Docenten en auteursrecht

Voor onderzoekers

Gebruik je onderzoeksdata van anderen? Wil je gaan publiceren? Dan heb je te maken met auteursrecht.

Onderzoekers en auteursrecht

Voor studenten

Gebruik je werk van anderen in jouw onderzoek? Schrijf je een scriptie? Dan heb je te maken met auteursrecht.

Studenten en auteursrecht