Gebruik van (audio)visueel materiaal in onderwijs

Voor afbeeldingen, filmpjes en audiofragmenten geldt in principe hetzelfde als voor andere bronnen die u wilt gebruiken in onderwijsmateriaal, namelijk dat u moet nagaan onder welke voorwaarden u het materiaal mag gebruiken. Hieronder hebben we nog eens op een rijtje gezet wat wel en niet mag. Ook hier geldt dat u altijd de bron moet vermelden.

Rechtenvrij en open materiaal

Rechtenvrije afbeeldingen en audiovisuele werken mag u zonder meer downloaden, vertonen tijdens uw college en opnemen in uw onderwijsmateriaal.

Let bij werken met een open licentie op de vermelding over (her)gebruik op de betreffende website. Lees hier meer over open licenties.

Wilt u afbeeldingen uit een boek of tijdschrift gebruiken dan kunt u dit doen op grond van de Easy Accessregeling.

Wat is toegestaan met auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal?

  • Linken en streamen
    U mag linken naar audiovisueel materiaal op het internet, mits het rechtmatig openbaar is gemaakt.
  • Embedden
    Het embedden van materiaal, bijvoorbeeld in een digitale leeromgeving, is toegestaan, mits het materiaal legaal openbaar gemaakt en toegankelijk is.
  • Gebruikmaken van het citaatrecht
    U mag een afbeelding in zijn geheel ‘citeren’, mits hij rechtmatig openbaar is gemaakt. De afbeelding moet dienen ter ondersteuning van de inhoud van het onderwijs, en niet ter verfraaiing van uw presentatie.
  • Vertonen in uw colleges

Wat mag niet met auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal?

Een kopie van een audiovisueel werk op Blackboard zetten zodat studenten het thuis kunnen afspelen is niet zonder meer toegestaan. In dit geval moet u toestemming vragen aan de rechthebbende.

Vragen

Twijfelt u over het opnemen van bronnen in uw onderwijsmateriaal? Neem dan contact met ons op.