Gebruik van (audio)visueel materiaal in onderwijs

Voor afbeeldingen, filmpjes en audiofragmenten geldt in principe hetzelfde als voor andere bronnen die je wilt gebruiken in onderwijsmateriaal, namelijk dat je moet nagaan onder welke voorwaarden je het materiaal mag gebruiken. Hieronder hebben we nog eens op een rijtje gezet wat wel en niet mag. Ook hier geldt dat je altijd de bron moet vermelden.

Rechtenvrij en open materiaal

Rechtenvrije afbeeldingen en audiovisuele werken mag je zonder meer downloaden, vertonen tijdens jouw college en opnemen in jouw onderwijsmateriaal.

Let bij werken met een open licentie op de vermelding over (her)gebruik op de betreffende website. Lees hier meer over open licenties.

Wil je afbeeldingen uit een boek of tijdschrift gebruiken dan kun je dit doen op grond van de Easy Access-regeling.

Wat is toegestaan met auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal?

  • Linken en streamen
    Je mag linken naar audiovisueel materiaal op het internet, mits het rechtmatig openbaar is gemaakt.
  • Embedden
    Het embedden van materiaal, bijvoorbeeld in een digitale leeromgeving, is toegestaan, mits het materiaal legaal openbaar gemaakt en toegankelijk is.
  • Gebruikmaken van het citaatrecht
    Je mag een afbeelding in zijn geheel ‘citeren’, mits hij rechtmatig openbaar is gemaakt. De afbeelding moet dienen ter ondersteuning van de inhoud van het onderwijs, en niet ter verfraaiing van jouw presentatie.
  • Vertonen in jouw colleges

Wat mag niet met auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal?

Een kopie van een audiovisueel werk op Blackboard zetten zodat studenten het thuis kunnen afspelen is niet zonder meer toegestaan. In dit geval moet je toestemming vragen aan de rechthebbende.

Vragen

Twijfel je over het opnemen van bronnen in jouw onderwijsmateriaal? Neem dan contact met ons op.