Auteursrecht

In het wetenschappelijke domein hebben zowel studenten, docenten als onderzoekers te maken met auteursrechtelijke kwesties. Op deze pagina vindt u algemene informatie rondom het auteursrecht en de Auteurswet.

Wat is auteursrecht?

De regels van het auteursrecht zijn te vinden in de Auteurswet. Hieruit volgt dat degene die iets maakt (een artikel, een boek, een film, een kennisclip) het uitsluitend recht heeft om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit worden 'exploitatierechten' genoemd. 

Bij wie ligt het auteursrecht?

Volgens de Auteurswet is degene die een werk heeft gemaakt in de regel de rechthebbende. Aan de rechthebbende komt auteursrechtelijke bescherming toe. Artikel 7 van de Auteurswet, waarin het werkgeversauteursrecht is vastgelegd, is ook van toepassing op wetenschappelijke werknemers. Dat betekent dat de Universiteit Utrecht als auteursrechthebbende wordt aangemerkt. 

Wat is een werk?

Dat kan zijn een boek, een muziekstuk, afbeeldingen, films, computerprogramma’s, psychologische tests, kennisclips etc. Er zijn ook sommige specifieke werken die buiten het bereik van het auteursrecht vallen, zoals wetten, verordeningen, rechterlijke uitspraken en besluiten. Maar vrijwel elke publicatie, elektronisch of niet, is beschermd door het auteursrecht, mits het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft.