Auteursrecht

In het wetenschappelijk domein hebben zowel studenten, docenten als onderzoekers te maken met auteursrechtelijke kwesties. Het auteursrecht is vastgelegd in de Auteurswet.
Op deze pagina vindt u algemene informatie over auteursrecht die voor iedereen belangrijk is om te weten.

Specifieke informatie voor...