Open gelicentieerde bronnen gebruiken in onderwijsmateriaal

Veel auteurs die open access publiceren hebben een Creative Commons (CC)-licentie gekozen waarin de voorwaarden waaronder hun publicatie door derden gebruikt mag worden zijn vastgelegd. Wanneer er geen open licentie is toegekend, moet u aan de maker toestemming vragen voor hergebruik van de betreffende bron in uw onderwijsmateriaal. 

Creative Commons-licenties

Hieronder vindt u een uitleg van de vier bouwstenen van CC-licenties. Deze bouwstenen kunnen gecombineerd worden tot zes verschillende licenties. De bijbehorende gebruiksvoorwaarden hebben gevolgen voor hergebruik van op deze manier gelicentieerde bronnen in onderwijsmateriaal.

BY (Attribution)

De CC-BY-licentie biedt de meest uitgebreide mogelijkheden tot hergebruik. Bij hergebruik van een werk met deze licentie moet u naast het vermelden van de naam van de auteur ook aangeven of u veranderingen heeft aangebracht.

ND (No Derivatives)

U mag alleen de oorspronkelijke versie van het werk kopiëren en verspreiden, en geen afgeleide vormen. Deze versie verbiedt u bijvoorbeeld om een vertaling van het werk te maken en te delen.

NC (Non-Commercial)

Werken met een NC-licentie mogen alleen worden gebruikt voor non-commerciële doeleinden.

SA (Share Alike)

Werken met een SA-licentie mag u alleen verspreiden onder dezelfde voorwaarden. Ze mogen niet worden gecombineerd met een ander werk onder een licentie met meer restricties.

CC-0 (publiek domein)

Werken met een CC-0 licentie behoren tot het publiek domein. Deze werken mag u zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over CC-licenties 

Op de website van Creative Commons vindt u meer informatie over het hergebruik van werken met Creative Commons-licenties en de voorwaarden waaraan bronvermelding moet voldoen.

Vragen

Heeft u vragen over het gebruik van bronnen met een open licentie in uw onderwijsmateriaal, neem dan contact met ons op.