Open gelicentieerde bronnen gebruiken in onderwijsmateriaal

Veel auteurs die open access publiceren kiezen voor een Creative Commons (CC)-licentie waarin de voorwaarden waaronder hun publicatie door derden gebruikt mag worden zijn vastgelegd. Wanneer er geen open licentie is toegekend, moet je de maker toestemming vragen voor hergebruik van de betreffende bron in jouw onderwijsmateriaal. 

Creative Commons-licenties

Hieronder vind je een uitleg van de vier bouwstenen van CC-licenties. Deze bouwstenen kunnen gecombineerd worden tot zes verschillende licenties. De bijbehorende gebruiksvoorwaarden hebben gevolgen voor hergebruik van op deze manier gelicentieerde bronnen in onderwijsmateriaal.

BY (Attribution)

De CC-BY-licentie biedt de meest uitgebreide mogelijkheden tot hergebruik. Bij hergebruik van een werk met deze licentie moet je naast het vermelden van de naam van de auteur ook aangeven of je veranderingen hebt aangebracht.

ND (No Derivatives)

Je mag alleen de oorspronkelijke versie van het werk kopiëren en verspreiden, en geen afgeleide vormen. Deze versie verbiedt je bijvoorbeeld om een vertaling van het werk te maken en te delen.

NC (Non-Commercial)

Werken met een NC-licentie mogen alleen worden gebruikt voor non-commerciële doeleinden.

SA (Share Alike)

Werken met een SA-licentie mag je alleen verspreiden onder dezelfde voorwaarden. Ze mogen niet worden gecombineerd met een ander werk onder een licentie met meer restricties.

CC-0 (publiek domein)

Werken met een CC-0 licentie behoren tot het publiek domein. Deze werken mag je zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over CC-licenties 

Op de website van Creative Commons vind je meer informatie over het hergebruik van werken met Creative Commons-licenties en de voorwaarden waaraan bronvermelding moet voldoen.

Vragen

Heb je vragen over het gebruik van bronnen met een open licentie in jouw onderwijsmateriaal, neem dan contact met ons op.