Veilig omgaan met diergeneesmiddelen

Achtergrond

In elke dierenartsenpraktijk en bij de diereigenaar thuis wordt meer of minder frequent diergeneesmiddelen klaargemaakt voor gebruik.  De handelingen worden ook wel  Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) genoemd. Denk daarbij aan het klaarmaken van (antibiotica)suspensies en het uittellen of halveren van tabletten. Bij deze handeling bestaat de kans dat de medewerker of eigenaar wordt blootgesteld aan de werkzame stof in het diergeneesmiddel. Deze stof heeft voor de patiënt een duidelijke meerwaarde, maar kan voor een gezond persoon schadelijk zijn. In hoeverre dit een risico is, is afhankelijk van de mate en duur van de blootstelling en de eigenschappen van het diergeneesmiddel.

Klik hier voor het document over veilig omgaan met diergeneesmiddelen.

Klik hier voor het document met diergeneesmiddelen met extra risico’s.