Veilig omgaan met diergeneesmiddelen

Achtergrond

In elke dierenartsenpraktijk en bij de diereigenaar thuis wordt meer of minder frequent diergeneesmiddelen klaargemaakt voor gebruik.  De handelingen worden ook wel  Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) genoemd. Denk daarbij aan het klaarmaken van (antibiotica)suspensies en het uittellen of halveren van tabletten. Bij deze handeling bestaat de kans dat de medewerker of eigenaar wordt blootgesteld aan de werkzame stof in het diergeneesmiddel. Deze stof heeft voor de patiënt een duidelijke meerwaarde, maar kan voor een gezond persoon schadelijk zijn. In hoeverre dit een risico is, is afhankelijk van de mate en duur van de blootstelling en de eigenschappen van het diergeneesmiddel.

Apotheek faculteit Diergeneeskunde heeft voor het inschatten van deze risico's en waar op gelet moet worden, enkele handige overzichten en documenten opgesteld. Daarnaast is er in samenwerking met verschillende veterinaire partijen sinds 2023 ook een website met een handige database van diergeneesmiddelen en de bijbehorende risico's. 

Klik hier voor het document over veilig omgaan met diergeneesmiddelen.

Klik hier voor het document met diergeneesmiddelen met extra risico’s.

Klik hier voor de website voorkomblootstelling.nl