Melding bijwerkingen

Onderstaande informatie is voor dierenartsen bedoeld. Bent u diereigenaar? Dan verwijzen wij u graag naar www.diergeneeskunde.nl

Algemeen

Bij het gebruik van geneesmiddelen kan blijken dat bijwerkingen vaker optreden dan verwacht, of kunnen andere bijwerkingen aan het licht komen. Het is daarom belangrijk voor dierenartsen om bijwerkingen te melden.
Bijwerkingen van diergeneesmiddelen kunnen worden gemeld bij de registratiehouder van het betreffende middel, of bij Bureau Diergeneesmiddelen (BD), onderdeel van het CBG. Voor informatie over het BD en de meldprocedure: www.cbg-meb.nl/CBG/nl/diergeneesmiddelen/bijwerkingen

Producten van de Apotheek Diergeneeskunde

Ook wij willen graag horen als er bijwerkingen optreden die veroorzaakt (lijken te) worden door een product van ons. Wij kunnen dan indien nodig onze bijsluiter hierop aanpassen en mogelijk het product verbeteren. Dit is onderdeel van de zogenoemde post-marketing surveillance.
Bijwerkingen van producten van de Apotheek Diergeneeskunde kunt u per mail melden aan: apotheek.vet@uu.nl.
Vermeld bij de melding:

  • dat u dierenarts bent
  • zoveel mogelijk gegevens over het dier (diersoort, geslacht, wel/niet gecastreerd/gesteriliseerd, leeftijd etc)
  • zoveel mogelijk over het gebruikte product: naam, charge, vervaldatum, gebruik
  • de toepassing: hoe lang is het middel gegeven, in welke dosering
  • overige medicatie: krijgt het dier ook overige medicijnen? Zo ja, welke, hoe lang, dosering.