Botulisme vaccin onderzoek

Botulisme is een ernstige ziekte bij dieren en mensen die veroorzaakt wordt door gifstoffen van de bacterie Clostridium botulinum. In Nederland is botulisme bij mensen zeer zeldzaam, maar bij runderen komt de ziekte jaarlijks op ongeveer 35 rundvee bedrijven voor. Hoewel de meeste vormen van botulisme bij dieren veroorzaakt worden door varianten van de toxine die niet schadelijk zijn voor mensen, is het vanuit diergezondheid en dierwelzijn, wenselijk om besmette dieren te kunnen behandelen en risicodieren te kunnen beschermen.

Botulisme gaat gepaard met verlammingsverschijnselen met mogelijk dood tot gevolg. Koeien krijgen de gifstoffen binnen via het voer en krijgen in korte tijd steeds erger wordende symptomen. Er bestaan in Europa geen medicijnen tegen botulisme voor dieren en de verordening EU 2019/6 biedt geen mogelijkheid om een vaccin buiten de EU toe te passen voor deze ziekte, waardoor na besmetting alleen ondersteunende zorg geboden kan worden.

Echter, vanuit een tweejarig onderzoek door Royal GD, in samenwerking met Apotheek faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), mag het vaccin Botuvax® onder bepaalde voorwaarden worden ingezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het LNV en zal worden gebruikt om de noodzaak voor de toelating van een vaccin tegen botulisme te onderbouwen.

Dierenartsen die het vaccin tegen botulisme preventief willen inzetten voor bedrijven of als interventie bij een uitbraak kunnen contact opnemen met het loket 'Botulisme onderzoek’ via de Veekijker rund, telefoon 088 20 25 555.

Na een aanmelding door GD, kunnen dierenartsen een voorschrift indienen voor het vaccin door middel van het 'Diergeneeskundig voorschrift' - formulier

 op de website van Apotheek faculteit Diergeneeskunde. Let op! Het formulier is afgeschermd met een wachtwoord. Indien nog niet eerder gebruik is gemaakt van de online aanvraagformulieren van de apotheek, is aanmelding als nieuwe klant via het contactformulier noodzakelijk. 

Voor meer informatie over dit onderzoek, de veelgestelde vragen en contact met de experts kunt u terecht op de website van GD Diergezondheid via de link hieronder.