Apothekers

De Apotheek Diergeneeskunde is de enige veterinaire apotheek in Nederland. Er zijn veel overeenkomsten met zowel een ziekenhuisapotheek als een openbare apotheek: de Apotheek Diergeneeskunde heeft een productieafdeling, een laboratorium, verzorgt distributie naar de afdelingen van de kliniek en heeft een balie waar eigenaren voor hun dieren na hun bezoek in de kliniek (‘dierenziekenhuis’) medicijnen komen halen. Bovendien is de Apotheek Diergeneeskunde een informatiepunt voor dierenartsen, apothekers en patiënteigenaren in heel het land.

Humaan geregistreerde geneesmiddelen

Bij de behandeling van een dier wordt ook wel eens gebruik gemaakt van humaan geregistreerde geneesmiddelen. Hiervoor kan een eigenaar met een recept van een dierenarts bij een humane apotheek terecht. Als zo’n apotheek vragen heeft met betrekking tot geneesmiddelen voor dieren, kan er contact opgenomen worden met de Apotheek Diergeneeskunde.

Naslagwerk

Mocht een apotheek zelf ook graag een naslagwerk in huis hebben over geneesmiddelen bij dieren, dan raden wij The Veterinary Drug Handbook aan, van D. Plumb. Hierin staat op stofnaam informatie over kinetiek, interactie, bijwerkingen, doseringen per diersoort e.d.

Optimmune Canis oogzalf

Er is momenteel ook één geregistreerd diergeneesmiddel dat humaan wordt gebruikt, Optimmune Canis oogzalf. De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde distribueert dit aan openbare en ziekenhuisapotheken. Lees meer….