Dierenartsen

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over geneesmiddelen of wilt u bijwerking of klacht melden? Dan kunt u dit bij voorkeur melden via het vragen- en meldingenformulier of u kunt een mail sturen naar: apotheek.vet@uu.nl

Orphan drugs

Behalve de standaard geneesmiddelen levert de Apotheek Diergeneeskunde ook zogenaamde ‘orphan drugs’. Dit zijn niet-geregistreerde middelen die niet in de handel zijn en niet magistraal te bereiden zijn door dierenarts of openbare apotheek. Registratie van een diergeneesmiddel kost geld. Voor een aantal middelen is registratie in Nederland niet haalbaar, omdat tevoren vaststaat dat de omzet gering zal blijven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de betreffende indicatie slechts sporadisch voorkomt. Om deze reden verstrekken wij dus genoemde orphan drugs.

Het gaat hier met name om middelen waarvan de grondstof niet te verkrijgen is of waarvan de bereiding te gecompliceerd is. Zodra er een veterinair geregistreerd alternatief op de markt komt, stopt de Apotheek Diergeneeskunde met distributie van het betreffende middel.

Orphan drugs worden als service verstrekt aan Nederlandse praktiserende dierenartsen, uitsluitend na een schriftelijk verzoek om aflevering. Zie verder ‘Aanvragen’.