Bereiding van een drankje vanuit tabletten

Achtergrond

Door een tablet te verwerken tot een drank kan de stof gemakkelijker en nauwkeuriger gedoseerd worden dan per hele tablet. Dit kan nodig zijn bij hele lichte dieren of bij dieren waaraan onmogelijk tabletten kunnen worden toegediend. Alleen onder strenge voorwaarden mag een dierenarts een diergeneesmiddel bereiden. Deze voorwaarden worden beschreven in de cascade (artikel 112 Verordening (EU) 2019/6). Aan al deze voorwaarden moet worden voldaan alvorens tot de bereiding wordt overgegaan.

Daarnaast moet vooraf vastgesteld worden dat het risico van blootstelling aan de werkzame stof tijdens de bereiding acceptabel is èn dat de stof geschikt is om te verwerken tot een waterige toedieningsvorm (zie ook Veilig omgaan met diergeneesmiddelen). Tenslotte zal moeten worden vastgesteld wat de houdbaarheid en de bewaarconditie van de drank is. Dus voordat overgegaan mag worden tot de bereiding, moeten veel zaken uitgezocht worden. Het uitzoekwerk is veel meer werk dan de bereiding zelf.

Voor enkele veel voorkomende drankjes zijn de bovenstaande punten al uitgezocht door Apotheek faculteit Diergeneeskunde. Voor bereidingen die veilig zijn bevonden om uit te voeren in een ruimte met beperkte beschermingsmaatregelen, zijn ad hoc protocollen opgesteld ter ondersteuning van de bereiding. Deze protocollen kunnen aangevraagd worden door dierenartsen via de 'Vragen & meldingen' - pagina.

Om meer handvatten te bieden voor de bereiding van drankjes waar géén ad hoc protocol voor beschikbaar is, is door de Apotheek faculteit Diergeneeskunde een instructiefilm gemaakt en een document met meer gedetailleerde (achtergrond) informatie over de bovenstaande punten. 

Klik hier voor de achtergrondinformatie over de bereiding van een drankje in een dierenartspraktijk.

Klik hier voor de instructiefilm over de bereiding van een drankje.