Naslagwerken

Voor beroepsoefenaars zijn de onderstaande twee boeken belangrijke naslagwerken. De boeken bevatten belangrijke doseerinformatie evenals informatie over de farmacokinetiek, interacties en bijwerkingen. Deze boeken zijn niet open toegankelijk en kunnen uitsluitend worden geraadpleegd met een betaald account of middels een fysieke kopie. Voor studenten van de UU is een digitale versie van Plumb's beschikbaar via de UU library met een Solis ID

Veterinary Drug Handbook - Donald C. Plumb

In dit boek is informatie te vinden over geneesmiddelen die bij dieren worden toegepast. De middelen zijn gerangschikt op stofnaam. Per middel is o.a. informatie te vinden over doseringen per diersoort, farmacokinetiek, interacties en bijwerkingen.
 

Exotic Animal Formulary - James W. Carpenter

In dit boek zijn doseringen te vinden van middelen die worden gebruikt bij exotische dieren. Hieronder vallen onder andere de vogels, knaagdieren, reptielen, konijnen en fretten.