Onderzoek in opdracht

De onderzoekers van het Public Procurement Research Centre voeren in interdisciplinair verband wetenschappelijk onderzoek uit, evenals onderzoek in opdracht. Opdrachten komen van een veelheid aan organisaties in de publieke en private sector.

Opdrachtgevers
Het PPRC heeft onderzoek uitgevoerd voor / advies verstrekt o.a. aan de ministeries van Defensie, van Binnenlandse zaken, van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Luchtmacht, de Nationale Politie, gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan, het Instituut voor de fysieke Veiligheid, het RIVM, Confederaties van aannemers in andere EU landen,  diverse advocatenkantoren, diverse internationale ondernemingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Stichting voor de arbeid, gemeentelijke Ombudsman, de Kansspel Autoriteit, e.a. Voor voorbeelden zie de persoonlijke pagina’s van de onderzoekers onder ‘rapporten’.

Onderzoek
Onderzoekers van het PPRC analyseerden in dat kader (o.a.) de economische en juridische aspecten van gunningsmethodieken, past en present performance, vormen van inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector, inbesteding constructies en andere vormen van publieke samenwerking, aspecten gerelateerd aan integriteitsvraagstukken en corruptie, methoden om schaarse rechten te verdelen, EMVI-vraagstukken in relatie tot de inrichting van maatschappelijk aanbesteden en social return en methoden van resultaatgerichte inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Schuldsanering).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor onderzoek? 

Neem contact op

Lees verder: