Time Troublers

Interactieve installatie 'Time Troublers' tijdens de Pathways to Sustainability Conferentie 2023

Time Troublers is een rondreizende interactieve installatie waarin tegen de achtergrond van een accelererende klimaatcrisis een veelheid van stemmen je uitnodigt om je anders tot tijd en ruimte te verhouden. Kunnen we collectieve denkbeelden creëren die een alternatief bieden voor de dominante opvattingen over tijd, die is gericht op vooruitgang? Hoe kunnen we temporal agents worden die zowel in staat zijn om te reageren op urgente behoeften, en tegelijkertijd op kunnen treden als hoeders van de lange termijn? En biedt dit nieuwe aanknopingspunten voor urgente discussie over de inrichting van de ruimte?

Publicaties

Time Troublers on tour

Time Troublers is dit najaar te zien op:

Time Troublers is een project van de Urban Futures Studio in samenwerking met Loom, praktijk voor culturele transformatie en kan worden ‘geboekt’ voor grote en kleine bijeenkomsten. Meer informatie via urbanfuturesstudio@uu.nl

Een reizende rondetafel

In deze turbulente tijd is het nodig om de tijd op te schudden. Geïnspireerd door deze oproep tot actie door natuurkundige en feminist Karen Barad, nodigt de installatie Time Troublers je uit om op ons - impliciete - begrip van tijd te reflecteren, en om je alternatieve tijdsvormen voor te stellen. De multimedia-installatie bevraagt de dominante lineaire benadering van tijd, en verweeft ideeën en stemmen van verschillende mensen en niet-mensen die samen het geloof in vooruitgang en eindeloze groei ter discussie stellen.

Prototype op 1:1 schaal

In dit prototype van een klok op schaal 1:1, en door middel van objecten, geluiden en teksten, word je geconfronteerd met een continue stroom van snelheden en ritmes die tegen elkaar in gaan of elkaar juist versterken. Terwijl je wordt onder- gedompeld in een kakofonie van geluid en beeld, kun je misschien beginnen een weg te vinden door de verschillende tempo- lagen waaruit onze wereld bestaat. Volgens schrijver Stewart Brand krijgt “snel al onze aandacht, terwijl traag alle kracht heeft”. Moeten we vertragen als we een klimaatcatastrofe willen afwenden?

Dubbel doel

Time Troublers dient een dubbel doel: als kunstinstallatie laat het je inspireren, verwart het je, en moedigt het je aan om je eigen relatie tot tijd te heroverwegen in het licht van een accelererende klimaatcrisis. Wat doe je met je tijd? Besteed je haar goed? Of verspil je je dagen? Moet je versnellen of vertragen? Als een reizende ronde tafel nodigt het je uit om de discussie over onze collectieve toekomst te verbreden, en een veelheid aan stand- punten en gespreksvormen in overweging te nemen.