Is een regeneratieve behandeling veilig?

Groep onderzoekers kijkt door microscoop

Ja, mits deze zijn goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA). Deze goedkeuring bevestigt dat de behandelingen van goede kwaliteit, werkzaam en veilig zijn.

Uitgebreide goedkeuring

Regeneratieve behandelingen die in Nederland worden aangeboden zijn goedgekeurd door Nederlandse en Europese gezondheidsautoriteiten en uitgebreid onderzocht op veiligheid en effectiviteit. Ook is onderzocht of deze behandelingen beter zijn dan reeds bestaande behandelingen. 

Na goedkeuring van de European Medicines Agency (EMA, de Europese gezondheidsautoriteit) worden de behandelingen vervolgens ook door de Nederlandse gezondheidsautoriteit, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), beoordeeld voordat ze beschikbaar zijn.

Over de EMA en het CBG

De EMA is een agentschap van de Europese Unie (EU) dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op en de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen in de EU. Het CBG is een onafhankelijke autoriteit die de kwaliteit, werking en veiligheid van de medicijnen in Nederland reguleert en het juiste gebruik door de juiste patiënt stimuleert.

Gespecialiseerde centra

Regeneratieve behandelingen zijn allemaal specialistische ingrepen. Deze mogen alleen worden uitgevoerd in gespecialiseerde centra die door de Nederlandse gezondheidsautoriteiten zijn erkend. In deze centra worden alleen behandelingen aangeboden die zijn goedgekeurd, veelal zijn dit universitair medische centra.

Vóór goedkeuring grondig testen

Een regeneratieve behandeling wordt alleen goedgekeurd na grondig testen van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de behandeling. Dit gebeurt in klinische studies. In deze studies wordt onderzocht of een nieuwe behandeling veilig, effectief en beter is ten opzichte van bestaande behandelingen. Er zijn voor klinisch onderzoek van geneesmiddelen strenge regels en de onderzoeken worden wettelijk getoetst.

Waarschuwing: let op voor advertenties met onbewezen therapieën 

Je hebt misschien wel eens een advertentie voorbij zien komen die bepaalde regeneratieve behandelingen, zoals stamcelproducten, aanbiedt. Wees altijd voorzichtig, sommige van deze behandelingen hebben geen strenge nationale en Europese goedkeuring gekregen. Dat betekent dat niet goed of niet voldoende onderzocht is of ze wel daadwerkelijk een gewenst effect hebben, of ernstige bijwerkingen.

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) waarschuwt voor het gebruik van deze onbewezen (stam)cel-gebaseerde therapieën die worden aangeboden. Deze behandelingen kunnen ernstige risico's (zoals infecties, ongewenste immuunreacties, tumorvorming, verlies van het gezichtsvermogen en bloedingen in de hersenen) geven terwijl ze weinig of geen voordeel bieden. Wees voorzichtig bij het betalen voor behandelingen in Europa of daarbuiten.

Meer over toepassingen en behandelingen:

Bronnen

  • Waarschuwing van de EMA tegen onbewezen celtherapieën (in het Engels)

Elke medische behandeling heeft risico's.  Neem contact op met je behandelend arts over de risico’s van een specifieke regeneratieve behandeling.

Geschreven door: