Debuut

Als je opgroeit in een familie waarin je familieleden hebben gestudeerd, hoor je onbewust veel verhalen over de universiteit. Als je familieleden niet gestudeerd hebben, mis je deze informatie soms.

Misschien ken je de universiteit überhaupt niet, weet je niet goed wat daar gebeurt of denk je dat de universiteit waarschijnlijk niks voor jou is. Met Debuut willen we kinderen die opgroeien in een gezin waarin de ouders en oudere broers en zussen niet gestudeerd hebben, de kans geven om op een laagdrempelige manier de universiteit te leren kennen.

Zo krijgen de leerlingen een beeld van de universiteit. Niet omdat ze later per sé moeten gaan studeren, wel om hen de mogelijkheden te laten zien. Want wat je niet kent, dat wil je sowieso niet worden!

Video's

Voor 2021 was Debuut een buddyprogramma: we koppelden studenten aan leerlingen, samen gingen ze een halfjaar lang op pad binnen de universiteit. In het schooljaar 2021-2022 werkten we samen met UGO - Gelijke Onderwijskansen (voorheen BSA). Dit online platform biedt leerlingen in groep 6, 7, 8 en in de brugklas extra ondersteuning bij het versterken van hun taalvaardigheid. Deze kinderen krijgen aanvullend onderwijs binnen verschillende thema’s, om te werken aan hun taalontwikkeling en kennis van de wereld.

Wij namen voor elk van deze thema’s een voorstelvideo op met een onderzoeker die ook onderzoek doet binnen een thema. Na het kijken van de voorstelvideo mochten de kinderen vragen opsturen, die de onderzoeker beantwoordde in korte antwoordvlogjes. Deze video's kun je terugvinden op ons YouTube-kanaal of het online platform van UGO.

Diversiteit bij de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht stimuleert gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Meer informatie over het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI)