Debuut

Als je opgroeit in een familie waarin je familieleden hebben gestudeerd, hoor je onbewust veel verhalen over de universiteit. Als je familieleden niet gestudeerd hebben, mis je deze informatie soms.

Leerlingen leren op een laagdrempelige manier kennis de universiteit kennen

Misschien ken je de universiteit überhaupt niet, weet je niet goed wat daar gebeurt of denk je dat de universiteit waarschijnlijk niks voor jou is. Met Debuut willen we kinderen die opgroeien in een gezin waarin de ouders en oudere broers en zussen niet gestudeerd hebben, de kans geven om op een laagdrempelige manier de universiteit te leren kennen.

Zo krijgen de leerlingen een beeld van de universiteit. Niet omdat ze later per sé moeten gaan studeren, wel om hen de mogelijkheden te laten zien. Want wat je niet kent, dat wil je sowieso niet worden!

Debuut Live

Voor 2021 was Debuut een buddyprogramma: we koppelden studenten aan leerlingen, samen gingen ze een halfjaar lang op pad binnen de universiteit. Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we samen met UGO - Gelijke Onderwijskansen (voorheen BSA). Dit online platform biedt leerlingen in groep 6, 7, 8 en in de brugklas extra ondersteuning bij het versterken van hun taalvaardigheid. Deze kinderen krijgen aanvullend onderwijs binnen verschillende thema’s, om te werken aan hun taalontwikkeling en kennis van de wereld.

Wij nemen voor elk van deze thema’s een voorstelvideo op met een onderzoeker die ook onderzoek doet binnen een thema. De wetenschappers en studenten hebben vaak een migratieachtergrond, om de kinderen een spiegel te geven. Na het kijken van de voorstelvideo mogen de kinderen vragen opsturen, die de onderzoeker beantwoordt in korte antwoordvlogjes. Deze video's kun je terug vinden op ons YouTube-kanaal of het online platform van UGO.

Diversiteit bij de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht stimuleert gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Meer informatie
We kunnen Debuut maken met steun van het RechtOpLeren Fonds dat leerlingen en studenten afkomstig uit een achterstandspositie wil helpen om het maximale uit hun talenten te halen.