Inkoop

De universiteit streeft naar honderd procent circulaire inkoop in 2030. Het Inkoop- en Aanbestedingscentrum (IAC) van het Facilitair Service Centrum levert vanuit zijn inkooprol een actieve bijdrage aan de realisatie van deze ambitie.

Circulair meubilair

Per 1 februari 2022 is het nieuwe aanbestedingscontract voor het beheer van meubilair ingegaan. In deze overeenkomst is circulair meubilair het uitgangpunt. Zo koopt de universiteit bijvoorbeeld uitsluitend tweedehands meubilair, of nieuw circulair meubilair in. Circulair meubilair wordt gemaakt van bestaande materialen en wordt na intensief gebruik weer teruggebracht in de kringloop van materialen.

Lees het groene verhaal over aanbestedingen op de Universiteit Utrecht

Duurzaamheid bespreekbaar maken in de relatie met leveranciers

De Universiteit Utrecht is aangesloten bij FIRA (Firmus Agnitio). Het FIRA platform ondersteunt inkopers en leveranciers bij de verduurzaming van hun waardeketen door ondernemingen die duurzaam inkopen te koppelen aan duurzame leveranciers. Daarnaast maakt het platform duurzaamheidsprestaties van leveranciers inzichtelijk en begrijpelijk voor inkopers.

 Het Inkoop- en Aanbestedingscentrum past deze informatie toe in de afweging van aanbesteding . Bij aanbestedingen worden nieuwe leveranciers ook gevraagd zich aan te sluiten bij FIRA, zodat hun vorderingen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering gedurende de gehele contractperiode gemonitord kunnen worden. Hiermee wordt en blijft duurzaamheid bespreekbaar in de relatie tussen de universiteit en haar leveranciers.

Meer informatie

Voor meer informatie over inkoop, aanbestedingen en maatschappelijk verantwoord inkopen neemt u contact op met het Inkoop- en Aanbestedingscentrum (iac@uu.nl / 030-253 12 30).