CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Sinds 2014 meet en publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de UU. Zo creëren we inzicht in welke aspecten de meeste milieu-impact hebben en welke acties onze impact kunnen verlagen. De totale CO2-uitstoot in 2022 bedroeg 30.680 ton. Dat is 7.632 ton lager dan het jaar ervoor. De data van 2021 en van 2020 zijn echter niet representatief vanwege de coronapandemie.

Voor het jaar 2022 zijn de belangrijkste categorieën van CO2-uitstoot:

  • aardgasverbruik (40,3 %)
  • landbouw (8,3 %)
  • (rest)warmteverbruik (4,5 %)
  • emissies bij opwekking van brandstof (met name aardgas) (29,1 %)

Het aardgasverbruik is 14,5 % lager dan in 2021. Deze vermindering komt voornamelijk door een lager gasverbruik van de Warmte Kracht Centrale (16,4 %) - waarmee vrijwel alle warmte en een deel van de energie van het Utrecht Science Park wordt opgewekt - en door een lager gasverbruik van de ketels (8,2 %).

In 2022 vormden eigen hernieuwbare bronnen 6,1 % van de gebruikte energie. Samen met de inkoop van windenergie en groengascertificaten was het aandeel hernieuwbaar 61,22 % van de totale energiemix.

In de CO2 footprint van 2022 zijn het woon-werkverkeer en vliegreizen van medewerkers en uitwisselingsstudenten niet meegenomen. De data voor het woon- werkverkeer waren gebaseerd op een enquête uit 2017 en zijn niet meer up-to-date. De data voor vliegreizen zijn gebaseerd op uitgave data voor reis- en verblijfskosten en geven dus een te onnauwkeurig beeld om mee te nemen in de CO2-footprint. Doordat deze data niet zijn meegenomen, is er een vermindering in de uitstoot van 7% ten opzichte van 2021.

De UU kan haar footprint verder verlagen door tijdige uitvoering van vastgoedvernieuwing (en dus reductie aardgasverbruik), nog meer duurzame opwek en andere maatregelen, onder andere in de landbouw en door het vliegreizen nog verder omlaag te brengen.

Categorieën CO2-uitstoot 2022

Uitstoot verschillende categorieën CO2