Zowel het fysisch onderzoek als het onderwijs in Utrecht is breed georiënteerd en kent een grote verwevenheid met de (inter)nationale wetenschappelijke top. De beste docenten, wereldvermaarde onderzoekers en actieve studenten vormen een levendige gemeenschap met een lange traditie op een breed terrein van de fysica.

Nieuws

26 maart 2019
De leerstoel concentreert zich op het begrijpen van de onzekerheden van toekomstige zeespiegelstijging.
Plastic soep
22 maart 2019
Op Wereldwaterdag besteden we extra aandacht van een van de grote bedreigingen voor onze oceanen: plastic. Hoe staat het eigenlijk met jouw kennis daarover?
19 maart 2019
Het onderzoeksprogramma ontvangt 1,4 miljoen euro als extra bijdrage voor onderzoek naar klimaatverandering in het verleden.

Pagina's

RSS