Onderwijs

Verwondering en nieuwsgierigheid behoren tot de belangrijkste drijfveren van de mens om natuurwetenschappelijke verschijnselen te begrijpen en in wetten te beschrijven.

De hierdoor opgedane kennis en inzicht kunnen vervolgens gebruikt worden om de natuur te beïnvloeden, waarmee de basis voor technologische innovatie gelegd is.

Natuurkundigen bestuderen van oudsher in het bijzonder de structuur van de materie, de fundamentele interacties tussen de kleinste deeltjes en de wijze waarop systemen in de tijd evolueren. Natuurkundige ontdekkingen in de eerste helft van de vorige eeuw hebben geleid tot de technologische revolutie in de tweede helft. Het analytisch benaderen van verschijnselen en het kunnen reduceren van complexe problemen naar hanteerbare modellen zijn vooral in dit wetenschaps­gebied noodzakelijke vaardigheden om te kunnen onderzoeken en innoveren.

Bachelor- en masteropleidingen

De bachelor- en masteropleidingen op het gebied van de natuurkunde stellen zich tot doel studenten op te leiden die een toename aan kennis kunnen genereren om daarmee een bijdrage te leveren aan oplossingen van natuurwetenschappelijke problemen van vandaag en morgen. Deze vraagstukken bestaan op uiteenlopende gebieden, zoals de oorsprong van het heelal, de ontwikkeling van het leven, het energieprobleem, de ontwikkeling van het milieu en het klimaat. Ze hebben vaak als kenmerk dat voor het oplossen samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals de natuurkunde, de scheikunde, de biologie en de geneeskunde vereist is. Deze interdisciplinaire samenwerking is het meest gebaat bij een gedegen kennis van één van deze vakgebieden. Het zich kunnen inwerken in nieuwe vakgebieden is een vaardigheid die inherent is aan het natuurkundig onderzoek.

Honoursprogramma

Bij Natuur- en Sterrenkunde is ook een honoursprogramma gestart. Het is een selectief, extracurriculair programma dat start in het begin van het tweede jaar van de bacheloropleiding, met de bedoeling je al in een vroeg stadium in contact te brengen met toponderzoek. Het programma zal openstaan voor jaarlijks maximaal 6-8 getalenteerde en gemotiveerde studenten.

Het Julius Instituut

Binnen het departement Natuurkunde is de onderwijsdirecteur van het Julius Instituut verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Ook de onderzoekers van alle onderzoeksgroepen dragen bij aan het onderwijs.

De onderzoeksgroepen van het departement zijn bovendien betrokken bij de volgende masterprogramma’s: