Bestuur departement Natuurkunde

Organisatie Bestuur

Het hoofd van het departement is belast met de algemene leiding van het departement m.b.t. onderwijs- en wetenschapsbeoefening en stelt een bestuursteam samen. Dit bestuursteam, het Dagelijk Bestuur, bestaat uit het hoofd departement en de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek als adviserende leden en één adviserend lid vanuit de studenten.

Naast het dagelijks bestuur kent het departement een uitgebreider Departementsbestuur. Het Departementbestuur bestaat uit het Daglijksbestuur plus vertegenwoordiging vanuit de vier onderzoeksinstituten.  
 

Samenstelling Dagelijks bestuur

Prof. dr. S.J.G. Vandoren (Hoofd van het departement)
tel. 030-253 5902, Buys Ballotgebouw: 715
e-mail: science.head.phys@uu.nl

Prof. dr. P. van der Straten (Portefeuillehouder onderwijs, plaatsvervangend hoofd)
tel. 030-253 2846, Buys Ballotgebouw: 771
e-mail:  P.vanderStraten@uu.nl

Prof. dr. R.J.M. Snellings (Portefeuillehouder onderzoek)
tel. 030-253 2408, Ornsteinlaboratorium: 213
e-mail:  R.Snellings@uu.nl

Mw. dr. A.S. von der Heydt (Portefeuillehouder Outreach)
tel. 030-253 3273, Buys Ballotgebouw: 663
e-mail: a.s.vonderheydt@uu.nl

Mw. I. van Dijk (adviserend studentenlid) 
SONS-kamer, Hans Freudentalgebouw: 009
e-mail: i.vandijk2@students.uu.nl


Het departementsbestuur wordt ondersteund door het bestuursecretariaat.

Mw. drs. Q.A.J.M. Laumans (bestuurssecretaris)
tel. 030-253.2725, Buys Ballotgebouw: 779
e-mail: q.a.j.m.laumans@uu.nl 

Secretariaat
G. Beekelaar (Gina)
tel.030-253 3284, Buys Ballotgebouw: 777 
e-mail: G.Beekelaar@uu.nl

Drs. J. Peeters (Joshua)
kamer 777 Buys Ballot, tel. 253 2922
e-mail: J.Peeters@uu.nl

Adres

Departement Natuurkunde, Faculteit Bètawetenschappen
Princetonplein 5, De Uithof, 3584 CC Utrecht, The Netherlands,
P.O. Box 80.000, 3508 TA Utrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0)30 2533284
Fax: +31 (0)30 2539282
E-mail: science.secretariat.phys@uu.nl