Departementsbestuur

Organisatie Bestuur

Het hoofd van het departement is belast met de algemene leiding van het departement m.b.t. onderwijs- en wetenschapsbeoefening en stelt een bestuursteam samen. Dit bestuursteam, het Dagelijk Bestuur, bestaat uit het hoofd departement en de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek als adviserende leden en één adviserend lid vanuit de studenten.

Naast het dagelijks bestuur kent het departement een uitgebreider Departementsbestuur. Het Departementbestuur bestaat uit het Daglijksbestuur plus vertegenwoordiging vanuit de vier onderzoeksinstituten.  
 

Samenstelling Dagelijks bestuur

Prof. dr. S.J.G. Vandoren (Hoofd van het departement)
tel. 030 253 5902, Buys Ballotgebouw: 715
e-mail: science.head.phys@uu.nl

Prof. dr. H.E. de Swart (onderwijs directeur)
tel. 030-253.7756, Buys Ballotgebouw: 771

Prof. dr. R. van Roij (onderzoek)
tel. 030-253.7579, Minnaertgebouw: 306
e-mail: R.vanRoij@uu.nl

Dr. D. van Oosten (Outreach)
tel. 030-253.2372, Leonard S. Ornsteinlaboratorium OL267
e-mail: D.vanOosten@uu.nl

Sam Borman (adviserend studentenlid, tot 01-09-2019) 
SONS-kamer, Hans Freudentalgebouw: 009
e-mail: S.T.P.Borman@uu.nl

Het departementsbestuur wordt ondersteund door het bestuursecretariaat.

Drs. P.C.J. Mertens (bestuurssecretaris) 
e-mail p.c.j.mertens@uu.nl 
tel. 030-253.2725, kamer BBL 779

Secretariaat
Mw. U.W.C. Oedjagirsing (Chantie)
kamer 777 BBL, tel. 253.3284
e-mail: U.W.C.Oedjagirsing@uu.nl

Drs. J. Peeters (Joshua)
kamer 777 BBL, tel. 253.2922
e-mail: J.Peeters@uu.nl
 

Adres

Departement Natuurkunde, Faculteit Bètawetenschappen
Princetonplein 5, De Uithof, 3584 CC Utrecht, The Netherlands,
P.O. Box 80.000, 3508 TA Utrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0)30 2533284
Fax: +31 (0)30 2539282
E-mail: science.secretariat.phys@uu.nl