Bacheloropleiding

De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde duurt drie jaar en omvat 180 EC (European Credits). De totaal te behalen 180 EC zijn opgebouwd uit 67.5 EC verplichte cursussen, 52.5 EC keuzecursussen gekoppeld aan de Major, 45 EC vrije keuzecursussen en 15 EC zijn toegewezen aan het verplichte onderzoeksproject aan het eind van het bachelor programma.

De keuzecursussen binnen de major zijn bedoeld om studenten optimaal voor te bereiden op een van de masteropleidingen, terwijl de vrije keuzecursussen beschikbaar zijn om het perspectief van studenten te verbreden (bijvoorbeeld het afronden van een minor in educatie) of om zich te verdiepen in Natuur- en wiskunde. De onderwerpen van het onderzoeksproject aan het eind van het programma wordt door studenten zelf gekozen, gebaseerd op de beschikbare projecten aangeboden door de onderzoeksgroepen in het departement.

Voor extra gemotiveerde studenten biedt de Universiteit Utrecht ook dubbele bachelor programma‚Äôs aan (Natuur- en Wiskunde, Natuur- en Scheikunde). Daarnaast wordt voor deze doelgroep ook een Hounoursprogramma in Natuur- en Sterrenkunde aangeboden. Dit is een selectief extra-curriculair programma, dat start in het tweede half jaar van het Bachelor programma. Het doel van het Honoursprogramma is om studenten te introduceren in geavanceerd onderzoek in een vroeg stadium van hun studie. Jaarlijkse instroom in dit programma is gelimiteerd tot zes tot acht getalenteerde en extra gemotiveerde studenten.