Startup om wereldwijde methaanuitstoot te verminderen

De markt op met de nieuwste academische kennis

Methaan draagt aanzienlijk bij aan klimaatverandering. Emissiereductie van dit broeikasgas kan de opwarming van de aarde snel afremmen. Onderzoeker Hossein Maazallahi van de Universiteit Utrecht richtte onlangs zijn startup Maaz Maps op om het terugdringen van methaanemissies wereldwijd te versnellen. "Mijn bedrijf werkt met de nieuwste academische kennis. Hoewel veel vragen nog onbeantwoord zijn, hebben we genoeg methoden ontwikkeld die geschikt zijn voor toepassing in de echte wereld."

Al meer dan tien jaar doet Hossein Maazallahi onderzoek naar methaanemissies. Met behulp van allerlei meettechnologieën bestudeerde hij de uitstoot van methaan van verschillende bronnen in diverse Europese landen, van oost naar west. Gaandeweg ontwikkelde hij innovatieve manieren om te bepalen wat de locatie van de bron is, wat voor soort bron het is en om hoeveel uitstoot het precies gaat. In september verdedigde hij zijn proefschrift over onderzoek naar methaanemissies in stedelijke gebieden. Kort daarna begon hij met zijn postdoconderzoek aan de Universiteit Utrecht met steun van het Environmental Defense Fund om, samen met de Seoul National University, methaanemissies in Zuid-Korea te bestuderen.

Passie

Parallel aan zijn academische carrière lanceerde Maazallahi de startup Maaz Maps. Doel: het terugdringen van methaanuitstoot wereldwijd versnellen door innovaties direct toe te passen. "Ik doe al zo lang onderzoek op dit gebied en we kunnen dit samen veel beter", zegt hij gepassioneerd. "Mijn bedrijf werkt met de nieuwste academische kennis. En hoewel veel vragen nog onbeantwoord zijn, hebben we genoeg methoden ontwikkeld die geschikt zijn voor toepassing in de echte wereld. Dat is belangrijk, want de tijd dringt. We moeten nú handelen en starten met mitigeren."

Energie, afval en landbouw

Uitstoot van methaan is een ernstig probleem. In 2021 beloofden meer dan honderd landen wereldwijd om de uitstoot van methaan terug te brengen met tenminste dertig procent. Dit werd vastgelegd in de Global Methane Pledge. Methaanemissies zijn het hoogst in de energie-, afval- en landbouwsector. In de energiesector komt methaan al dan niet opzettelijk in de atmosfeer terecht tijdens de winning en het transport van olie en gas. In de afvalsector zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties en de ontbinding van organisch materiaal op stortplaatsen bronnen van methaan. In de landbouwsector zijn er vele bronnen van methaanemissies, zoals vee, mest en rijstteelt.

De tijd dringt. We moeten nú handelen en starten met mitigeren

Meer precisie

Er bestaan goede instrumenten om methaan op te sporen. Ze worden geïnstalleerd aan boord van auto's, drones, vliegtuigen en satellieten. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Maazallahi de attributietechnieken van deze meetinstrumenten verbeterd. Met andere woorden: hij vond manieren om te bepalen van wat voor soort bron het gedetecteerde methaan afkomstig is. “De technieken worden voortdurend verbeterd, maar zijn nu goed genoeg om in de echte wereld te worden toegepast”, aldus Maazallahi.

Startende projecten

Ondanks zijn overwegend wetenschappelijke carrière is Maazallahi geen onbekende in de industrie. Na de lancering van Maaz Maps werd hij al snel benaderd voor een van zijn eerste projecten. De European Gas Research Group (GERG) vroeg hem en de Universiteit Utrecht om emissieverslagen van een compressorstation in Zelzate, België te evalueren. Intussen heeft hij heel wat ervaring in de samenwerking met industriële partners. "Experimentele omstandigheden zijn niet te vergelijken met omstandigheden in de industrie. Wij passen onze aanbevelingen aan zodat ze realistisch zijn", legt hij uit. In de toekomst wil Maazallahi samenwerken met soortgelijke overkoepelende partijen. "De resultaten zijn absoluut gunstig voor iedereen".