Onderzoek

Breed en internationaal

Het onderzoek van het departement Natuurkunde is breed en sterk internationaal georiënteerd. Het omvat de astrofysica, de subatomaire fysica, het marien- en atmosferisch onderzoek, de theoretische fysica, de geschiedenis en grondslagen van de natuurkunde, de nanofotonica, de zachte gecondenseerde materie en de biofysica, de natuurkunde-didactiek en de fysica van de mens.

Nobelprijswinnaars

Het fysisch onderzoek is van topniveau en kent onderzoekers van wereldfaam. Het hooglerarenkorps in de afgelopen drie decennia telt drie niet minder dan drie Nobelprijswinnaars:

Fundamenteel en maatschappelijk relevant

Het onderzoek is fundamenteel van aard en kent zeer uiteenlopende inspiratiebronnen, variërend van de unificatie van alle krachten tot de werking van biologische organismen. De maatschappelijke relevantie of het belang voor toepassingen ligt vaak zeer voor de hand (klimaat, zonnecellen, leerplanontwikkeling), die door een of meerdere leerstoelen worden gedragen. Onderzoeksprogramma's participeren in onderzoeksinstituten en (top)onderzoekscholen:

Spinoza Instituut

Het Spinoza Instituut is een bijzonder onderzoekinstituut waarin een aantal geselecteerde onderzoeksprogramma's en wetenschappers van binnen en buiten het departement tijdelijk is ondergebracht om onderlinge samenwerking te stimuleren.

Focusgebieden

De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in twaalf focusgebieden en Natuurkunde participeert in vier daarvan:

  • Earth and Sustainability
  • Foundations of Natural Science
  • History and Philosophy of the Sciences and the Humanities