Onderzoek

Breed en internationaal

Het onderzoek van het departement Natuurkunde is breed en sterk internationaal georiënteerd. Het wordt verricht in vier instituten.

Nobelprijswinnaars

Het fysisch onderzoek is van topniveau en kent onderzoekers van wereldfaam. Het hooglerarenkorps in de afgelopen drie decennia telt drie niet minder dan drie Nobelprijswinnaars:

Fundamenteel en maatschappelijk relevant

Het onderzoek is fundamenteel van aard en kent zeer uiteenlopende inspiratiebronnen, variërend van de unificatie van alle krachten tot de werking van biologische organismen. Het maatschappelijk relevante onderzoek wordt door meerdere leerstoelen gedragen. Onderzoeksprogramma's participeren in onderzoeksinstituten en (top)onderzoekscholen: