Instituten en Onderzoeksscholen

Het onderzoek van het departement Natuurkunde is ondergebracht in vijf onderzoeksafdelingen: Theoretical Physics, Marine and Atmospheric Research, Subatomic Physics, Soft Condensed Matter & Biophysics, Nanophotonics. Een afdeling kan een of meerdere onderzoeksprogramma's omvatten die door een leerstoel worden gedragen. Onderzoeksprogramma's participeren in universitaire strategische thema’s (Sustainability) en focusgebieden (Foundations of Complex Systems) en in (nationale) onderzoeksinstituten en (nationale)onderzoekscholen. 

Instituten en onderzoeksscholen

Debye Instituut for NanoMaterials Science 

Twee Natuurkunde onderzoeksprogramma’s participeren in het Debye instituut en de Debye onderzoekschool. Dit instituut is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de departementen Scheikunde en Natuurkunde. 

Instituut voor Marine en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU)

Dit instituut is een samenwerking van het Natuurkunde programma 'Marine & Atmospheric Research' en de 'Physical Geography and Oceanography of Coastal Zones'. Samen met de Meteorology and Air Quality Group (METAIR) at Wageningen University and Research Center vormt IMAU de Buys Ballot Onderzoekschool.

Institute for Gravitational and Subatomic Physics

Dit instituut participeert met het programma Subatomic Physics in het landelijkesamenwerkingsverband NIKHEF. Dit is een formeel samenwerkingsverband tussen de Stichting FOM, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen waarin al het onderzoek in de subatomaire fysica in Nederland wordt gecoördineerd.

Instituut voor Theoretische Fysica (ITF)

Dit instituut bestaat uit twee onderzoeksprogramma’s Quantum Gravity, Strings and Elementary Particles (QGSEP)  en Condensed-Matter Theory, Statistical and Computational Physics (CMTSCP). Het ITF is de penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde (LOTN). De Landelijke Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde is een landelijk samenwerkingsverband tussen de theoretische fysica groepen van de zes Nederlandse universiteiten en de NIKHEF Theorie Groep.