Natuurkunde studeren 

Hoe kan het dat de zon nog niet is opgebrand? Wat hebben zwarte gaten en stromend water met elkaar gemeen? Zal de ijskap van Groenland over 100 jaar nog bestaan? Hoe kan ik de quantummechanica gebruiken om toepassingen te ontwikkelen die beter presteren dan onze huidige technologie?

Prikkelen deze vragen je nieuwsgierigheid, dan is de studie Natuurkunde zeker iets voor jou.

Natuurkunde gaat van het allerkleinste tot het allergrootste, én over alle materie waaruit het universum is opgebouwd: quarks, quantumcondensaten, nanodeeltjes, oceanen,  gletsjers en nog veel meer. In de studie leer je wat elektromagnetisme is, hoe temperatuur samenhangt met deeltjesgedrag en wat de quantummechanica inhoudt.

Het mooie van natuurkunde is natuurlijk ook dat je allerlei bekende verschijnselen gaat leren begrijpen op een heel ander niveau dan op de middelbare school.
laura scheffer natuur- en sterrenkunde nast

Dubbele bachelor

Extra uitdaging bieden we in de dubbele bachelor. Je combineert Natuurkunde met Wiskunde of Natuurkunde met Scheikunde en kan in drie jaar twee bachelordiploma’s halen.

Verschil met vwo

De studie Natuurkunde is anders dan natuurkunde op het vwo. Het gaat verder dan alleen het gebruiken van formules. Er ligt veel nadruk op het ontwikkelen van intuïtie, het krijgen van gevoel voor ordes van grootte en het zien van verbanden waarmee je nieuwe onderwerpen toch snel kunt begrijpen in termen van dingen die je al weet. Lees hier meer over hoe het studieprogramma van Natuur- en Sterrenkunde in Utrecht. 

  • laura scheffer natuur- en sterrenkunde nast
    "Als ik over een paar jaar helemaal klaar ben wil ik kijken of ik het onderzoek in kan of misschien nog verder ga leren om klinisch fysicus te worden"
  • Franka Jesse
    "Ik heb voor Utrecht gekozen, omdat er veel vrijheid in vakkeuze is"

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 12.336 (EU), € 14.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Bètawetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56984