“De Moslimbroederschap is verzwakt, maar niet verslagen”

Joas Wagemakers bij Al Jazeera

Oud-president van Egypte Mohamed Morsi. Bron: Wilson Dias/ABr, via Wikimedia Commons (CC by 3.0 BR)
Oud-president van Egypte en lid van de Moslimbroederschap Mohamed Morsi. Bron: Wilson Dias/ABr, via Wikimedia Commons (CC by 3.0 BR)

De Moslimbroederschap (MB) heeft het moeilijk in het politieke landschap van het Midden-Oosten. Universitair hoofddocent Joas Wagemakers is gespecialiseerd in de broederschap en sprak met Al Jazeera over de islamitische beweging en haar toekomst.

Nalatenschap

Als haar huidige staat vergeleken wordt met het electorale succes na de omverwerping van Egyptische president Moebarak in 2011, kun je vraagtekens zetten bij de nalatenschap van de MB als politieke kracht. “Het ziet er nu nogal somber uit voor de MB, maar ze zijn soortgelijke crises eerder te boven gekomen.”

De MB is echter verzwakt. Sinds de afzetting van MB-lid en president Mohamed Modi, die Moebarak opvolgde, in 2013, is er in Egypte weinig plek meer voor de broederschap. De interim-regering nam de controversiële beslissing om de MB als terroristische organisatie te bestempelen en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten maken het moeilijk voor verbannen leden die in het buitenland verblijven.

Interne crises

Ook binnen de organisatie zijn er problemen. Zo is er verdeeldheid over het gebruik van geweld en zijn er twee kampen ontstaan. “Degenen die het vertrouwen in de Egyptische regering hebben opgegeven en degenen die nog steeds hopen op vreedzame verandering”, legt Wagemakers uit.

Een andere interne crisis is die van gezag. De MB hecht veel waarde aan ‘moreel gezag’ en kiest daarom voor oudere leiders. De jongere leden hebben echter het gevoel dat ze niet onderdoen voor de oudere generatie. Dit maakt het moeilijk voor de jongeren om het morele gezag te accepteren, zegt Wagemakers.

Toekomst voor de Moslimbroederschap

Ondanks de uitdagingen denkt Wagemakers dat de MB nog wel een toekomst heeft. Zolang er autocratische en corrupte leiders zijn in sociaal conservatieve samenlevingen, zal er een wens zijn voor islamitische oppositiebewegingen die streven naar verandering, legt Wagemakers uit. “Het MB is verzwakt, maar is niet verslagen.”

Meer informatie
Lees meer bij Al Jazeera