Publieksactiviteiten

De sectie Filosofie van het departement Filosofie en Religiewetenschap organiseert activiteiten voor een breed publiek, waaronder de jaarlijkse Dag van de Filosofie (in samenwerking met o.a. Studium Generale) en de lezingenreeks Filosofisch Café.

Filosofisch Café

Filosofen van Nederlandse en soms internationale universiteiten vertellen in het Filosofisch Café over hun onderzoek en gaan in gesprek met de aanwezigen. Onderwerpen variëren van vrije wil tot melancholie en van technologie tot klimaatethiek.

  • Locatie: café De Tussentijd, Janskerkhof 24, Utrecht 
  • Tijd: maandelijks op dinsdagen van 19.30–21.00 uur
  • Gratis toegankelijk, registratie is niet nodig

Agenda Filosofisch Café

30 januari 2024

Filosofie en literaire vorm

Hoe kan waarheid in taal worden uitgedrukt? Hoe beïnvloedt de vorm van filosofische teksten hun inhoud? Filosofen en schrijvers Ype de Boer, Martijn Boven en Kyrke Otto laten daarover hun licht schijnen. Ook zal de nieuwste editie van Wijsgerig Perspectief over 'vorm en inhoud' worden gepresenteerd.

27 februari 2024

Burgerlijke ongehoorzaamheid: klimaatactivisme

Klimaatactivisten schuwen steeds minder middelen om hun punt duidelijk over te brengen. Maar hoe ver mag een acitivst gaan? Samen met filosoof Harriët Bergman (UvA) duiken we dieper in de wereld van burgerlijke ongehoorzaamheid, activisme en radicaleklimaatrechtvaardigheid. 

26 maart 2024

Verdienste

Verdienste heeft het zwaar te verduren. In zijn recente boek De tirannie van verdienste, beargumenteert Michael Sandel dat de meritocratische manier van denken over succes verantwoordelijk voor de opkomst van populisme en leidt tot een nieuw kastensysteem. Is meritocratie echt zo’n waardeloos ideaal van rechtvaardigheid? In deze lezing bespreekt filosoof Huub Brouwer vijf misverstanden over verdienste.
 

Huub Brouwer is universitair docent ethiek en politieke filosofie aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op het snijvlak van economie en politieke filosofie, in het bijzonder de inrichting van belastingsystemen.
 

28 mei 2024

Marx door Italiaanse bril

Wat is de rol van technologie en technologische innovatie op het werk? Een van de belangrijkste denkers om zich over deze kwestie te buigen was Karl Marx. In de jaren zestig maakte een groep Italiaanse marxisten, de operaisti, dit tot de hoeksteen van hun denken. In dit Filosofisch Café bespreekt Tim Christiaens wat de techniekfilosofie van Marx en de operaisti vandaag de dag voor ons kan betekenen.
 

Tim Christiaens is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en auteur van het boek De Kluseconomie (2023). 

Het Filosofisch Café wordt vanuit het Departement Filosofie en Religiewetenschap georganiseerd door Jeroen Hopster.