Publieksactiviteiten

De sectie Filosofie van het departement Filosofie en Religiewetenschap organiseert activiteiten voor een breed publiek, waaronder de jaarlijkse Dag van de Filosofie (in samenwerking met o.a. Studium Generale) en de lezingenreeks Filosofisch Café.

Filosofisch Café

Filosofen van Nederlandse en soms internationale universiteiten vertellen in het Filosofisch Café over hun onderzoek en gaan in gesprek met de aanwezigen. Onderwerpen variëren van vrije wil tot melancholie en van technologie tot klimaatethiek.

  • Locatie: café De Tussentijd, Janskerkhof 24, Utrecht 
  • Tijd: maandelijks op dinsdagen van 19.30–21.00 uur
  • Gratis toegankelijk, registratie is niet nodig

Agenda Filosofisch Café

26 september 2023

Denkfouten en irrationaliteit

De mens is irrationeel. Verliefd op zijn eigen gelijk. Doof voor feiten en argumenten. Verblind door honderden denkfouten. Een makkelijke prooi voor nepnieuws. Gevangen in filterbubbels. Zo is het heersende idee. Maar klopt het wel? Filosoof Maarten van Doorn legt uit waarom het antwoord “Nee!” is. We denken beter dan we denken.
 

Maarten van Doorn is docent aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de relatie tussen digitalisering en menselijke cognitie.
 

31 oktober 2023

Buddhist Philosophy

Buddhism is widely known as a religious and cultural tradition, but its philosophical side is not as widely understood. This talk will survey some of the intriguing philosophical concepts behind Buddhist thought. These include the distinction between ‘ordinary’ and ‘ultimate’ truth, the notion of anatman (non-self), and several different ways of explicating dependent existence. We will also mention how these philosophical ideas relate to the practical Buddhist aim of enlightenment.
 

Colin Caret is universitair docent at UU in Theoretische Filosofie. He works on philosophical logic and epistemology, but also has a side interest in pre-Qin Daoism and early Buddhism. Caret edited a volume of essays for OUP and special issues of the journals Synthese and the Asian Journal of Philosophy.
 

28 november 2023

Verdienste

Verdienste heeft het zwaar te verduren. In zijn recente boek De tirannie van verdienste, beargumenteert Michael Sandel dat de meritocratische manier van denken over succes verantwoordelijk voor de opkomst van populisme en leidt tot een nieuw kastensysteem. Is meritocratie echt zo’n waardeloos ideaal van rechtvaardigheid? In deze lezing bespreekt filosoof Huub Brouwer vijf misverstanden over verdienste.
 

Huub Brouwer is universitair docent ethiek en politieke filosofie aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op het snijvlak van economie en politieke filosofie, in het bijzonder de inrichting van belastingsystemen.
 

Het Filosofisch Café wordt vanuit het Departement Filosofie en Religiewetenschap georganiseerd door Jeroen Hopster.