Betrouwbare geneesmiddelen voor iedereen

“Als je farmacie studeert, is het logisch om in de geneesmiddelenindustrie te gaan werken of apotheker te worden. Ik kwam er al snel achter dat dat niets voor mij is.” In plaats daarvan zet Thomas Dorlo zich in om betrouwbare geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar te maken.

Thomas Dorlo (BSc Farmacie, 2005; MSc Drug Innovation, 2007) is onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut, verbonden aan het Drugs for Neglected Diseases Initiative en actief bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Thomas houdt zich al sinds zijn promotietraject bezig met vergeten tropische ziekten (de zogenoemde Neglected Tropical Diseases). Peter de Vries, ook alumnus van de Universiteit Utrecht en nu internist in het Tergooi Ziekenhuis, was degene die hem introduceerde in de wereld van de tropische geneeskunde. “De reguliere geneesmiddelenindustrie doet veel goeds, maar ontwikkelt wel met een economisch oogmerk, voor patiënten die er ook voor kunnen betalen. Door Peter ben ik idealistischer geworden. Ik ben gemotiveerd geraakt om de toegankelijkheid van geneeskunde te verbeteren en een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te veroorzaken met mijn werk.”

Illustratie van Peter de Vries met quote: Door Peter de Vries ben ik idealistischer geworden
Peter de Vries (Geneeskunde, 1985) werkt als internist bij het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en houdt zich bezig met de bestrijding van tropische ziekten. Hij liet Thomas kennismaken met tropengeneeskunde.

Nieuwe bestemming voor anti-kankergeneesmiddelen

Momenteel werkt hij bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI), waar hij niet alleen onderzoek doet naar de verbetering van oncologische behandelingen, maar ook naar vergeten tropische ziekten. “De wiskundige modellen waar ik mee werk hebben te maken met blootstelling van het lichaam aan geneesmiddelen. Die modellen zijn op veel vlakken toepasbaar. Tegelijkertijd doe ik hier met een groep ook onderzoek naar parasitaire ziekten. De verbinding met het NKI is er omdat een aantal anti-kankergeneesmiddelen zijn hergebruikt voor parasitaire aandoeningen.” Daarnaast houdt hij zich ook bezig met het verbeteren van de behandelingen voor bevolkingsgroepen die voor farmaceutische bedrijven minder ‘interessant’ zijn, zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Foto van Luka Verrest met quote: Door de nieuwe ideeën van promovendi zoals Luka raak ik zelf ook weer geïnspireerd
Luka Verrest (BSc Farmacie, 2013 en MSc Drug Innovation, 2016) werkt als promovendus bij het Nederlands Kanker Instituut. Ze heeft Thomas geïnspireerd zijn onderzoek verder vorm te geven.

Internationale samenwerking

Om de toegankelijkheid van geneesmiddelen te bevorderen is samenwerken belangrijk, maar vaak ook ingewikkeld. “Bij onderzoek op het gebied van kinderoncologie of tropengeneeskunde moet je vaak samenwerken met partners over de hele wereld om genoeg patiënten te kunnen includeren. Wat normaal gesproken door één multinational wordt gedaan, doen wij met een heleboel verschillende instituten en groepen.”

Waar die samenwerking toe kan leiden is te zien in het onderzoek naar leishmaniasis, een parasitaire ziekte. Thomas deed onderzoek naar de dosering van het eerste orale geneesmiddel voor kinderen. De uitkomsten daarvan worden nu uitgerold in Oost-Afrika en Zuid-Azië.

Samenwerken doet Thomas ook met de promovendi die hij begeleidt bij het NKI. “Als academicus ben je soms vastgeroest, dan zijn nieuwe ideeën heel belangrijk. Mijn promovendi zorgen ervoor dat ik mijn visie kan verbreden.” Alumnus Luka Verrest is een van hen. “Luka is ook erg idealistisch en is heel gemotiveerd om te werken aan het beschikbaar maken van geneesmiddelen voor verwaarloosde patiëntgroepen. Doordat zij en andere promovendi daar zo geïnspireerd aan werken en met nieuwe ideeën aankomen, raak ik zelf ook weer geïnspireerd.”


Lees ook het verhaal van ...