Nederland veiliger maken met Artificial Intelligence

Met één druk op de knop een inbeslaggenomen smartphone met miljoenen gigabytes aan data doorlichten. Of veel sneller aangiftes beoordelen. Het is mogelijk met Artificial Intelligence (AI). Maar om als politie de techniek veilig in te zetten, is state-of-the-art kennis nodig. Als AI Scientist is Bas Testerink de schakel tussen de wetenschap en de politiepraktijk. Met zijn team verbetert hij systemen en kijkt hij waar AI de politie in de toekomst kan helpen. Met als ultiem doel: Nederland veiliger maken.

Bas Testerink (BSc Kunstmatige Intelligentie, 2010; MSc Technical Artificial Intelligence, 2012; PhD, 2017) is AI Scientist bij het Nationaal PolitieLab.

Computers die zelfstandig een moord oplossen? Dat zal waarschijnlijk nooit werkelijkheid worden, aldus Bas. “De inzet van Artificial Intelligence blijft binnen de politie ondersteunend. Hoewel dit misschien minder spannend klinkt, creëert kunstmatige intelligentie wel veel kansen. Neem bijvoorbeeld de agenten op straat. Idealiter houden operationele politiemensen zich zo min mogelijk bezig met administratie. Helaas is dat in de praktijk niet het geval en moet een agent na zijn dienst met de hand rapporteren. Met AI kunnen we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat een wijkagent direct incidenten kan inspreken in zijn telefoon en dat de AI die gesproken tekst omzet in een rapport. Na zijn dienst hoeft hij alleen even het document te controleren. Vijf minuten werk in plaats van twee uur. Dit klinkt misschien als een kleine, interne verandering. Maar hoe meer tijdswinst we behalen, hoe meer ruimte vrijkomt voor meer blauw op straat.”

Vergroten van pakkans

Hoewel een computer misschien niet zelf een moord kan oplossen, helpt AI wel degelijk met criminelen pakken. “De afgelopen jaren zijn afzonderlijke registratiesystemen van politie-eenheden samengevoegd. Hiermee kunnen registraties van overtredingen beter gekoppeld worden. AI biedt hierin veel mogelijkheden omdat het verbanden kan leggen tussen incidenten die op het eerste oog misschien niets met elkaar te maken hebben. Dit vergroot de pakkans mits we de techniek op een zorgvuldige en verantwoorde manier gebruiken.”

 

Foto van Daphne met quote: Daphne kan onderzoeken als de beste maar ook programmeren
Daphne Odekerken (Informatica, 2014 en Computing Science, 2018) promoveert bij het Nationaal Politielab. Ze onderzoekt hoe dialoogsystemen relevante vragen kunnen stellen en past deze kennis toe bij de intake van online handelsfraude-aangiften.

Het constant aanscherpen van bestaande politiesystemen en het implementeren van nieuwe applicaties is een van de speerpunten van het Nationale Politielab. Jonge wetenschappers spelen hier een belangrijke rol in, zegt Bas. “Zij zijn de drijvende kracht achter vernieuwingen.” Een van die veelbelovende jonge onderzoekers is alumnus Daphne Odekerken. “Zij verbetert het aangiftesysteem wat ik ooit heb ontworpen en is het perfecte voorbeeld van hoe wij promotietrajecten het liefste zien. Fundamenteel onderzoek, gecombineerd met een praktijkvraag. Ze kan onderzoeken als de beste maar ook programmeren. Hierdoor kan ze de vertaalslag maken van wetenschap naar praktische applicaties voor de politie.”

Direct impact op maatschappij

Nu Bas via het Politielab veel met andere alumni samenwerkt, waardeert hij zijn opleidingen bij Universiteit Utrecht steeds meer. “De multidisciplinaire kijk op AI die ik vanuit de universiteit heb meegekregen, helpt mij nog elke dag. Omdat ik naast de technische kant ook de filosofische kant heb meekregen, kan ik beter de impact van AI op de maatschappij inschatten vanuit een juridisch-ethisch oogpunt.”

Gave systemen ontwikkelen, is niet het enige wat Bas drijft. “Ik ben nog steeds dankbaar dat Floris Bex mij in 2017 heeft binnengehaald als postdoc-onderzoeker voor het Politielab. Het is geweldig om direct impact te hebben op de maatschappij en de wereld een beetje veiliger te maken.”

Illustratie van Floris Bex met quote: Ik ben nog steeds dankbaar dat Floris Bex mij heeft binnengehaald als postdoc-onderzoeker voor het Politielab
Floris Bex (Cognitieve en Kunstmatige Intelligentie, 2004) is universitair hoofddocent bij Informatica en wetenschappelijk directeur van het Nationaal Politielab AI. Hij haalde Bas in 2017 als eerste postdoc-onderzoeker binnen voor het Politielab.

Over het Nationaal Politielab

Het Nationaal Politielab Artificial Intelligence (NPAI) bestaat sinds januari 2019 en is een samenwerkingsinitiatief van de Nederlandse politie met verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht. Het Politielab streeft ernaar om state-of-the-art AI technieken te ontwikkelen om de veiligheid van Nederland op een sociaal, juridisch en ethisch verantwoorde manier te verbeteren. Het onderzoek van het Politielab locatie Utrecht focust zich op intelligente, interactieve dialogen, redeneren met (juridische) argumenten en misdaadscenario’s, en het integreren van symbolische en subsymbolische technieken binnen de AI. Kijk voor meer informatie op de website van het Politielab.


Lees ook het verhaal van ...