Opstaan voor een rechtvaardige maatschappij

“De rechter, de advocaat en de officier van justitie; ieder heeft zijn eigen rol tijdens de behandeling van een strafzaak. Allen zijn we daar, in de zittingszaal van de rechtbank, met een verdachte in ons midden. Wat is een passende straf?” Een vraag waar Floortje Geerdink zich dagelijks mee bezighoudt. Zij werkt als assistent-officier van justitie bij het Openbaar Ministerie en daarin treedt zij onder andere op als plaatsvervangend Officier van Justitie. 

Floortje Geerdink
Floortje Geerdink (Rechtsgeleerdheid, 2015 en Strafrecht, 2016) is assistent-officier van justitie bij het Openbaar Ministerie

Als Officier van Justitie sta ik op voor het slachtoffer en de maatschappij, maar kijk ik ook naar de persoon van de verdachte. Hoe kunnen we zorgen dat diegene uit de criminaliteit komt?

“Via een traineeship rolde ik erin. Nou ja, ‘erin rollen’ klinkt wel erg makkelijk hè? En dat was het niet, ik heb hier natuurlijk keihard voor gewerkt. De toelating was pittig, ook de verschillende selectiedagen, de testen en de proeve van bekwaamheid die ik aflegde om uiteindelijk hier te komen, waren zeker niet simpel. Je moet bereid zijn door vele ‘hoepels te springen’. Mijn kracht is dat ik heel graag wil leren, assertief ben en dat ik strijd voor wat ik wil. Ik ben heel ambitieus. Op de Universiteit Utrecht heerst die sfeer ook, je helpt elkaar bijvoorbeeld aan goede stageplekken.”

In haar werk komt ze veel alumni van de UU tegen. “Wat ons bindt is een enorme gedrevenheid om het verschil te maken.” Haar eigen gretige houding kan ze herleiden tot vroegere huis-, studie- en verenigingsgenoot Milou Peels. “Toen ik zat te tobben over mijn toekomst, gaf ze mij een advies waar ik veel aan gehad heb. ‘Floortje’, zei ze, ‘je moet gewoon begínnen en je zult zien: dan gaat het balletje rollen.’  Zo gezegd, zo gedaan. Beginnen bij het begin: vrijwilligerswerk bij de Rechtswinkel. En inderdaad… van het een kwam het ander.”

Illustratie van Milou Peels met quote: Milou motiveerde me om gewoon ergens te beginnen
Milou Peels (Rechtsgeleerdheid, 2013, Recht en onderneming, 2015 en Privaatrecht, 2015) werkt als arbeidsrechtadvocaat bij DLA Piper. Ze studeerde en woonde samen met Floortje.

Als junior onderzoeker mocht Floortje voor een onderzoek naar de rol van Slachtofferhulp Nederland een officier van justitie interviewen: Teis Tanghe, ook een alumnus. “Toen ik daar van Teis hoorde wat zijn functie inhield en waar hij voor stond, wist ik: ik wil werken bij het Openbaar Ministerie. Hij heeft mij op dat moment daar, enorm geïnspireerd. En het mooie is dat ik – na al die jaren – vandaag de dag samen met Teis werk aan jeugdstrafrechtzaken.”

Samen met haar collega’s zet Floortje zich in voor een veilige maatschappij waarin rechtvaardigheid de boventoon voert. “Ik sta – letterlijk – op voor de maatschappij en het slachtoffer. En tegelijkertijd kijk ik altijd naar de persoon van de verdachte. Vergelding speelt een rol, maar er is meer dan dat. Want hoe zorgen we ervoor dat de verdachte de volgende keer een andere keuze maakt? Hoe kunnen we recht doen aan de impact van de gebeurtenis op het slachtoffer en de maatschappij én tegelijk de dader begeleiden zodat hij of zij niet recidiveert?”

Illustratie van Teis Tanghe met quote: Toen ik Teis Tanghe voor het eerst sprak over zijn werk, wist ik dat ik hetzelfde wilde doen
Teis Tanghe (Strafrecht, 2006) is officier van justitie.

Lees ook het verhaal van ...