Samenwerken

Leden van de afdeling Politieke geschiedenis werken op allerlei terreinen samen met maatschappelijke organisaties, nationale en lokale media, expertnetwerken en erfgoed en kennisinstellingen. Zij verzorgen geregeld lezingen, interviews en mediaoptredens.

Voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden. Kijk verder op de webpagina’s van individuele medewerkers voor specifieke expertises.

De Canon van de Nederlandse Geschiedenis herzien

Canon van Nederland

In 2020 heeft de commissie Herijking Canon van Nederland onder leiding van James Kennedy de Canon van Nederland herzien. De commissie had tot doel om de Canon inclusiever te maken en om de 50 historische vensters op het Nederlandse verleden te voorzien van nieuwe teksten. 

Jaarthema Comité 4 en 5 mei

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. In 2022 schreef Annelien de Dijn de jaarthematekst van 2022 ‘Vrijheid in verbondenheid’. 

Geschiedenis van het naoorlogse Nederlandse neoliberalisme

Tweede kamer © iStockphoto.com/thehague

In het NWO project 'Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2002)' onderzocht Ido de Haan de politieke gedachtenvorming, de reikwijdte en de beleidsinvloed van de neoliberale beweging in naoorlogs Nederland. Zie ook Neoliberalisme: een Nederlandse geschiedenis.

Podcast Blik achteruit. Een historische kijk op de actualiteit

René Koekkoek is medeoprichter en presentator van de podcast Blik Achteruit. In deze podcasts gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van actuele kwesties.