Samenwerken

Onze expertise op het gebied van politieke geschiedenis stellen wij graag ten dienste van maatschappelijke organisaties. We werken samen met diverse erfgoed- en kennisinstellingen en internationale netwerken van experts. Als bedrijf of instelling kunt u ons opdracht geven tot het uitvoeren van historisch onderzoek, maar ook andere (publieks)activiteiten zijn mogelijk. Politiek historici van de Universiteit Utrecht geven bijvoorbeeld regelmatig lezingen en media-optredens.

Meer weten? Neem contact op met dr. Joost Dankers, T. +31 (0)30 253 9145.

Voorbeelden
Huwelijk van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen met Florentine Heubel, 21 december 1940, raadhuis Hilversum
Hilversum in oorlogstijd: huwelijk van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen met Florentine Heubel, 21 december 1940, raadhuis Hilversum

Hilversum in oorlogstijd

Het project Hilversum in oorlogstijd gaat in september 2016 van start onder leiding van dr. Geraldien von Frijtag. Dit onderzoeksproject, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, Museum Hilversum en de Gemeente Hilversum, zal in 2020 uitmonden in een monografie over de stad tijdens de bezetting.

Congres over religie en openbaar beleid

In het najaar van 2017 organiseert prof. dr. James Kennedy een internationaal congres over religie en openbaar beleid. Dit congres vloeit voort uit Kennedy's onderzoeksproject 'Religion Renegotiated: Dutch Church-State Relations' (meer hierover op de pagina Projects).

Verzet in Nederland tijdens WOII: vervaardiging van springstoffen (foto: NIOD)
Verzet in Nederland tijdens WOII: vervaardiging van springstoffen (foto: NIOD)

Verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het onderzoeksprogramma Heel gewoon of juist bijzonder? Nieuwe visies op mensen in verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland 1940-1945 van het NIOD onder leiding van prof. dr. Ismee Tames richt zich op de ervaringen, verwachtingen en handelen van het (Nederlandse) verzet tijdens de bezetting en verbindt die met de ervaringen en vraagstukken van nu. Tames bekleedt aan de Universiteit Utrecht de bijzondere leerstoel Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging, die is ingesteld in samenwerking met NIOD, Arq Psycho Trauma Expert Group/Stichting 1940-1945.

De Strijd: op zoek naar Toynbee, econoom met hart voor de arbeidersklasse

Dr. Christianne Smit werkte mee aan de VARA-televisieserie De Strijd, over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland. Met presentator Erik Dijkstra ging ze op pad door Oost-Londen, in de voetsporen van de Britse econoom Arnold Toynbee (1852-1883) die zich op allerlei manieren inzette om de positie van de arbeidersklasse te verbeteren. Bekijk de video.

Christianne Smit en presentator Erik Dijkstra in de voetsporen van econoom Toynbee in Londen, voor de VARA-serie De Strijd

Netwerken van experts

Politiek historici van de Universiteit Utrecht zijn actief in verschillende internationale netwerken, waaronder:
 

 • Perpetrator Studies Network (Ugur Ümit Üngör)
  Interdisciplinair netwerk van wetenschappers en educatieve instellingen op het gebied van daders van genocide, massamoorden en politiek geweld.
   
 • Expertgroep over de geschiedenis van drugsbeleid (James Kennedy)
  Deze internationale groep is gevormd in het kader van James Kennedy's NWO-project 'The Imperative of Regulation'. In dit project werken wetenschappers nauw samen met beleidsmakers en andere belanghebbenden op het gebied van drugsbeleid.
 • Transnational Resistance 1936-1948 (Ismee Tames)
  Netwerk van 7 Europese onderzoeksinstellingen op het gebied van transnationaal verzet, dat nieuwe perspectieven stelt naast de dominante narratieven van nationaal verzet, de Holocaust en de Koude Oorlog.

 • European Holocaust Research Infrastructure (Geraldien von Frijtag)
  Geraldien von Frijtag heeft zitting in de onderzoekscommissie van de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), een initiatief om onderzoek naar de Holocaust te stimuleren door middel van digitale tools en een netwerk van experts.