Onderwijs

Met onze brede expertise op het gebied van politiek historisch onderzoek bieden wij een gevarieerd cursusaanbod op BA- en MA-niveau: over revoluties, politiek van het verleden, geschiedenis van de gelijkheid, ideologieën en burgerschap. Deze omvatten:

Voor bachelorstudenten

Politieke strijd in modern Europa

In de bacheloropleiding Geschiedenis zijn wij verantwoordelijk voor het verdiepingspakket Politieke strijd in modern Europa, waarin onderzoekers van de afdeling hun expertise delen met studenten. Zo krijgen studenten een diepgaande kennis van de verschillende vormen van de strijd om de politieke macht vanaf de vroegmoderne tijd tot het heden.

PPE + geschiedenis

We dragen ook bij aan de interdisciplinare bachelor in Philosophy, Politics and Economics in Utrecht, de enige PPE-opleiding ter wereld met een curriculum waarin ook geschiedenis is opgenomen.

Voor masterstudenten

Geschiedenis van politiek en maatschappij

In samenwerking met de afdeling Economische en sociale geschiedenis verzorgen wij het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij. Dit programma richt zich op de ontstaansgeschiedenis van politieke en maatschappelijke instituties in een internationaal vergelijkend perspectief. 

History

De onderzoeksmaster History biedt een onderzoeksgerichte opleiding in de geschiedenis als academische discipline en op het gebied van politieke geschiedenis.

Kom Geschiedenis studeren in Utrecht