Een thuisland zonder natiestaat?

Laura Almagor in New Lines Magazine

Oprichter van de Freeland League for Jewish Territorial Colonization Isaac Nachman Steinberg and the Australian Kimberley Region (W. Bulach, CC-BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
Isaac Nachman Steinberg en de Australische Kimberleyregio (W. Bulach, CC-BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

In New Lines Magazine schrijft universitair docent Politieke geschiedenis Laura Almagor, gespecialiseerd in moderne joodse geschiedenis, over de Freeland League for Jewish Territorial Colonization. Deze groep omarmde het Joodse Territorialisme en had als hoofddoel om vestingsplaatsen voor Joden te vinden. Anders dan de zionistische beweging, was de Freeland League echter niet geïnteresseerd in het creëren van een eigen natiestaat.

Steinberg en de Freeland League

Een staat zou volgens de Freeland League belangrijke morele en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Leider van de Freeland League Isaac Nachman Steinberg waarschuwde de jonge staat Israël in 1955 al: “De overgang van een glorieus spiritueel pad zonder politieke macht, naar een route bezaaid met de glinsterende symbolen van staatsmacht en militair prestige, lijkt een gevaarlijke te zijn.”

Steinberg en de Freeland League zagen meer in een autonome Joodse regio in bijvoorbeeld Kimberley, een dunbevolkt gebied in Australië, of in Suriname, dat in de jaren veertig nog onder Nederlands koloniaal gezag stond. “Steinberg geloofde dat het vinden van een niet-staatkundige territoriale oplossing voor Joodse thuisloosheid een belangrijke manier was om zijn idealistische ambitie te verwezenlijken: het verbeteren van het lot van de gehele mensheid”, schrijft Almagor.

Met de huidige impasse in Israël en de Palestijnse Gebieden, kan het territorialisme wellicht helpen de breedte en diepte van de Joodse politieke verbeelding te demonstreren, denkt Almagor. In het artikel in New Lines Magazine legt ze uit waarom.

Lees het hele artikel van Laura Almagor
Revue Conditions publiceerde het artikel in het Frans